528 Aftaler mellem ægtefæller

Du og din ægtefælle kan som hovedregel indgå alle mulige retshandler med hinanden og påtage jer forpligtelser over for hinanden - ganske på samme måde som, hvis I ikke var gift.

Jeg vil nu først nævne 4 eksempler på aftaler, som I gyldigt kan indgå med hinanden - uanset om I er gift eller ej -, og derefter 2 tilfælde, hvor der gælder særlige regler for aftaler mellem ægtefæller.

  1. I kan købe og sælge ejendele indbyrdes - det være sig indbo og andet løsøre, værdipapirer, skibsanparter eller fast ejendom. Der skal blot være tale om reelle handler, hvor købesummen svarer til handelsprisen, og hvor købesummen rent faktisk bliver betalt.

  2. Ejer den ene af jer en personligt drevet virksomhed, kan I indgå normale ansættelsesaftaler og lønaftaler med hinanden med sædvanlige skattemæssige virkninger, og der er ikke længere en pligt, men kun en ret til at anvende reglerne om beskatning som medhjælpende ægtefælle.

  3. I kan give hinanden fuldmagt til at handle på den andens vegne - ganske på samme måde som alle andre. Mange tror, at de som ægtefæller automatisk kan handle på ægtefællens vegne, men det er bestemt ikke tilfældet. Du kan læse mere om fuldmagter på emne nr. 634, og du kan bestille en formular til en generalfuldmagt emne nr. 265 og en formular til en særlig skriftlig fuldmagtemne nr. 266.

  4. I kan yde hinanden lån efter samme regler som gælder for alle andre. Låner du din ægtefælle et større beløb, vil vi råde dig til at oprette et gældsbrev. I modsat fald må du regne med at få store vanskeligheder med nogensinde at kunne kræve beløbet tilbagebetalt. Ønsker du at bestille en formular til et almindeligt gældsbrev, kan du gå ind på emne nr. 262, og skal der være tale om et rentefrit familielån, kan du læse mere om en formular hertil på emne nr. 261.
     
  5. I kan fra d. 01.01.2018 give hinanden gaver, ikke blot almindelige lejlighedsgaver, men også store gaver - uden at dette kræver ægtepagt. I bør imidlertid altid overveje at oprette et gavebrev, således at det kan dokumenteres, at der er ydet en gave. Vi har en formular til et gavebrev mellem ægtefæller som formular nr. 255

Jeg vil nu nævne 2 tilfælde, hvor der gælder specielle regler for aftaler mellem ægtefæller

  1. I kan ikke frit aftale fravigelser af de almindelige regler om formuefællesskab og særeje. I er nødt til at vælge en af de formueordninger, som ægtefælleloven giver mulighed for. Du kan læse mere om de mange forskellige lovlige særejeformer på emne nr. 531.

  2. I kan heller ikke på forhånd - længe før situationen bliver aktuel - indgå juridisk bindende aftaler om vilkårene for en eventuel separation eller skilsmisse, fx. om hvem der skal have børnene eller lejligheden, eller om at der ikke skal betales hustrubidrag. Sådanne aftaler kan først gyldigt træffes, når en separation eller skilsmisse er umiddelbart forestående.