464 Arveforskud

Indtil d. 01.07.1995 kunne det i visse tilfælde være en god ide at papirløse støttede hinanden med arveforskud frem for gaver. Mens der skulle betales indkomstskat af gaver, skulle modtageren af arveforskud først betale arveafgift, når giveren var død.

Fra d. 01.07.1995 gælder lov om afgift af dødsboer og gaver. Denne lov indeholder i § 23, stk. 3 en bestemmelse om, at arveforskud betragtes som gaver. Det betyder, at arveforskud mellem papirløse samlevende skal beskattes som almindelig indkomst hos modtageren, hvis I ikke har levet sammen på samme folkeregisteradresse de sidste 2 år.

Hvis I har levet sammen i mere end 2 år på samme folkeregisteradresse, skal modtageren betale gaveafgift på 15%, hvis arveforskuddet er på mere end 69.500 kr (2022).

Det er efter vor mening en dårlig idé med arveforskud mellem papirløse. Hvis I vil støtte hinanden, bør dette ske på en af følgende 2 måder:
 

  1. Enten i form af et rentefri familielån med en klausul om, at långiver til enhver tid kan kræve lånet indfriet med kort varsel.

  2. Eller i form af en indirekte favorisering under samlivet.

Hvis du vil vide mere om rentefri familielån, kan du læse emne nr. 429 samt emne nr. 616, og hvis du vil vide mere om det, vi kalder en indirekte favorisering under samlivet, kan du læse emne nr. 428.