428 Større gaver

Mens ægtefæller ved ægtepagt kan give hinanden ubegrænset store gaver, uden det får afgiftsmæssige konsekvenser, må du og din samlever nøjes med at give hinanden såkaldte lejlighedsgaver - fx til jul og fødselsdag - af forholdsvis beskeden værdi.

I bliver nemlig skatte- og afgiftsmæssigt betragtet som totalt selvstændige individer, fordi I ikke har forsørgelsespligt over for hinanden, og det medfører, at enhver større gave skal indkomstbeskattes hos modtageren. Dette gælder dog kun de første 2 år af jeres samliv.!

Når I har haft fælles bopæl de sidste 2 år, kan I afgiftsfrit give hinanden gaver for et beløb på op til 74.100 kr. årligt (2024), og af det overskydende beløb skal der svares gaveafgift på 15%.

Til sammenligning kan det nævnes, at en ægtefæller hverken skal betale skat eller gaveafgift af indbyrdes gaver, uanset om ægteskabet kun har været 1 måned og uanset gavens størrelse.

Ønsker du og din samlever at flytte større værdier fra den ene af jer til den anden, uden at dette udløser skat eller gaveafgift, bliver I nødt til at gøre det på to lidt kringlede måder, hvis I vil undgå negative skattemæssige konsekvenser. Nemlig:

1) Enten som en indirekte favorisering under samlivet.

2) Eller i form af den økonomiske fordel, der ligger i at få et såkaldt rentefrit familielån.


Når vi taler om 'en indirekte favorisering' under samlivet, hænger det sammen med, at du og din samlever har et stort spillerum for at aftale jer til rette. Juridisk set er der intet til hinder for, at den af jer, der har den bedste økonomi, betaler en forholdsmæssig større del af de faste, løbende udgifter, fx til mad, benzin og rejser, og på den måde kan den anden af jer bedre få råd til at være medejer af fx huset - og dermed få del i den friværdi, der langsomt spares op i det.

Benytter I for eksempel den generelle samlivskontrakt, der kan købes via denne linje, vil I gensidigt kunne favorisere hinanden, idet I automatisk bliver ejere - sådan halvt om halvt - af samtlige de ting, I hver især køber til jeres fælles hjem. Ønsker I at vide mere om samlivskontrakten, kan I læse emne nr. 426.

Får I behov for at flytte et større beløb på en gang fra den ene af jer til den anden, kan det ske i form af et rentefrit familielån.

Ønsker du at vide mere om rentefri lån mellem papirløse samlevere, kan du læse det næste emne, nr 429, og du kan eventuelt bestille et fortrykt lånedokument under linjens Formularservice. Læs eventuelt emne. nr. 261.