429 Indbyrdes lån

Hvis du som papirløs samlever ønsker at hjælpe din samlever med et større økonomisk beløb, fx til betaling af gæld eller køb af et eller andet, vil det i de første 2 år af jeres samliv være en dyr idé at forære vedkommende pengene. En sådan gave kommer modtageren nemlig betale til at betale indkomstskat af - endda som personlig indkomst, og giveren kan ikke trække beløbet fra i skat.

Når I har boet sammen på fælles bopæl i de sidste 2 år, kan I give hinanden gaver på op til 71.500 kr. årligt (2023), uden at dette udløser skat eller gaveafgift. Der skal betales en gaveafgift på 15% af et overskydende beløb.

I stedet for en gave kan du låne din samlever pengene i form af et såkaldt rentefrit familielån. Men det favorable lån skal oprettes med et ganske særligt vilkår, såfremt din samlever skal undgå at blive indkomstbeskattet af rentefordelen. Nemlig det særlige vilkår, at du - dvs. långiveren - til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx 14 dage. Er der tale om et reelt låneforhold, som fremgår af et skriftligt gældsbrev, giver et sådant lån hverken skatte- eller pensionsmæssige konsekvenser.

Hvis lånet er rentefrit, er det vigtigt, at gældsbrevet indeholder en såkaldt anfordringsklausul, så du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel! Hvis du har brug for at udlåne - eller låne - penge på den omtalte måde, kan du læse mere om de såkaldte rentefri familielån i emne nr. 616 under 'Økonomi', lige som du kan bestille et fortrykt gældsbrev - klar til at udfylde og underskrive - under linjens Formularservice. Læs eventuelt emne nr. 261.