543 Kan der kræves bidrag fra den anden ?

Dette emne handler kun om ægtefællebidrag. Hvis du vil vide mere om børnebidrag, kan du læse emne nr. 331.

Hvis du og din ægtefælle har ophævet samlivet på grund af uoverensstemmelser, kan Familieretshuset efter ansøgning pålægge den ene part - typisk manden - at betale underholdsbidrag til den anden - typisk hustruen i samlivsophævelsesperioden.

Bidraget pålægges i praksis med virkning tilbage fra samlivsophævelsen, hvis der indgives ansøgning om bidrag inden 2 måneder efter samlivsophævelsen.

Du kan kun få tilkendt bidrag, hvis du har et aktuelt behov for bidrag og din ægtefælle har såkaldt bidragsevne. Du vil derfor normalt ikke kunne regne med at få tilkendt bidrag, hvis du selv har en bruttoindkomst på mellem 320.000 og 380.000 kr. om året eller mere. Du vil heller ikke kunne få bidrag, hvis din ægtefælles bruttoindkomst er under ca. 26.000 kr. om måneden.

Bidraget udmåles efter de samme regler som bidrag efter en separation eller skilsmisse og hvis du vil vide mere om, hvordan bidragene beregnes, kan du læse emne nr. 563.

Du kan få fastsat bidrag under samlivsophævelsen, uanset om ægteskabet har været ret så kortvarigt. I praksis er det normalt en betingelse for bidrag efter en separation eller skilsmisse, at I har været gift i mindst tre år. Denne betingelse gælder imidlertid ikke bidrag under en samlivsophævelse.

Du kan ikke få fastsat bidrag under samlivsophævelsen, hvis du er flyttet sammen med en anden mand eller kvinde, og et allerede fastsat bidrag vil i denne situation efter ansøgning blive nedsat til 0 kr. Du kan læse mere om disse regler på emne nr. 586.

Bidragsafgørelsen gælder, indtil der foreligger endelig separation eller skilsmisse. Herefter skal du på ny ansøge om bidrag, hvis der også skal være bidragspligt efter separationen eller skilsmissen.

Hvis I aftaler et månedligt bidrag i samlivsophævelsesperioden, bør I gøre jer klart, at der ikke er fradragsret for eller skattepligt af aftalte ægtefællebidrag i denne periode. Der er ifølge ligningslovens § 10 stk. 2 kun fradragsret for og skattepligt af ægtefællebidrag, som er fastsat af Familieretshuset. Efter separation og skilsmisse er der derimod fradragsret for og skattepligt af ægtefællebidrag, hvad enten disse er fastsat eller aftalt. Det kan du læse mere om på emne nr. 588.

Betales bidragene ikke rettidigt, kan disse inddrives efter de almindelige regler for inddrivelse af bidrag. Det kan du læse mere om på emne nr. 587