587 Inddrivelse af bidrag

Betales bidrag ikke rettidigt, kan bidragene inddrives efter nogle særlige regler i lov om inddrivelse af underholdsbidrag. Loven gælder både fastsatte og aftalte bidrag og både børnebidrag og ægtefællebidrag. Du kan læse mere om inddrivelse af børnebidrag på emne nr. 336 og det følgende drejer sig derfor først og fremmest om inddrivelse af hustrubidrag.

Får du ikke dine hustrubidrag til tiden, bør du snarest rette henvendelse til Udbetaling Danmark, som tager sig af inddrivelsen uden omkostninger for dig. Det vil høre til sjældenhederne, at du har grund til at rette henvendelse til advokat i disse sager.

I modsætning til hvad der gælder for børnebidrag kan Udbetaling Danmark ikke foretage forskudsvis udbetaling af skyldige hustrubidrag. Du må pænt vente på, at det lykkes Udbetaling Danmark via SKAT at inddrive bidragene.

Inddrivelsen af bidrag sker via restanceinddrivelsesmyndigheden hos SKAT, som ifølge inddrivelsesloven nogle særlige inddrivelsesmidler. Pantefogeden kan ikke blot foretage udlæg, men også inddrive bidragsrestancerne ved løntilbageholdelse - på samme måde som skatterestancer. Endelig er der fortsat mulighed for at hensætte den bidragspligtige til afsoning, hvis de andre inddrivelsesmetoder ikke skønnes at føre til inddrivelse af restancerne.

Vi vil råde dig til at give Udbetaling Danmark flest mulige oplysninger om den bidragspligtiges formue og indkomstforhold. Derved får Udbetaling Danmarkde bedste muligheder for at hjælpe dig med hurtigst muligt at få restancerne inddrevet. Du gør også klogt i løbende at følge med i, hvad der sker i sagen, da det jo er dine penge, det drejer sig om. Du bør bede om at få tilsendt kopi af al korrespondance i din sag.

Inddrivelsesloven gælder ikke renter af bidrag. Du kan imidlertid altid kræve renter af skyldige bidrag med 8 % over Nationalbanks udlånsrente opr. d. 01.01. eller 01.07. fra det tidspunkt du påbegyndte retsforfølgning, dvs. anmodede Udbetaling Danmark om inddrivelse af bidragene - og indtil betaling finder sted. Betaler den bidragspligtige ikke frivilligt disse renter, kan disse inddrives på samme måde som alle andre tilgodehavender, og ønsker du at få bistand til inddrivelse af renterne, bør du rette henvendelse til advokat.