420 Økonomi

421 Får samlevere forsørgelsespligt? 426 En generel samlivskontrakt
422 Sociale ydelser 427 Samejeoverenskomst om ejerbolig
423 Skattemæssige fordele og ulemper 428 Større gaver
424 Specielt om beskatning af fri kost og logi 429 Indbyrdes lån
425 Formueordningen