Mere om brevkassen

Du kan gennem Familieadvokaten.dk stille spørgsmål vedrørende juridiske emner.Vi vil i videst muligt omfang vil søge at besvare spørgsmålene inden 5 dage efter, at de er blevet stillet - og ofte langt hurtigere. Nogle får svar mindre end 30 minutter efter, at spørgsmålet er stillet. Vi kan ikke garantere, at alle får svar.


Hvordan stiller jeg et spørgsmål ?

Hvem svarer på spørgsmålene?

Får alle et svar?

Bliver alle spørgsmål offentliggjort?

Hvor mange spørgsmål er blevet besvaret?

Vil du læse, hvad andre brugere mener om Familieadvokaten.dk? Klik her.


Hvordan stiller jeg et spørgsmål til Danmarks Familieadvokat?

Når du vil stille et spørgsmål, skal du gøre som følger:

Du skal gå ind på MinFamilieadvokat, hvor du skal tilmelde dig. Du kan dernæst stille dit spørgsmål


Hvem svarer på spørgsmålene?

Spørgsmålene besvares af advokat (H) Jørgen U. Grønborg, advokat (H) Henrik Feldt-Rasmussen, advokat (L) Ulrik Grønborg, advokat (H) Anni Nørgaard Clausen, advokat (H) Claus Johansen samt en række andre advokater, der er specialister inden for forskellige emneområder.

Spørgsmål vedrørende revision og regnskab besvares af statsautoriseret revisor Søren Anthon Pedersen, Martinsen, Aarhus.


Får alle et svar?

Som i alle andre brevkasser kan vi ikke garantere, at alle får svar på deres spørgsmål, idet dette kan vise sig at være helt uoverkommeligt for os. 

Vi vil imidlertid gøre vort bedste for at besvare så mange spørgsmål som muligt.

Spørgsmålene besvares hovedsageligt på basis af vor paratviden, og du kan ikke forvente, at vi foretager undersøgelser af litteratur og praksis, før vi besvarer dit spørgsmål. Vi forbeholder hos ret til at melde pas, dvs. meddele, at vi ikke kan besvare det pågældende spørgsmål.

Vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer m.m. på Familieadvokaten.dk, uanset om informationerne eller svarene måtte vise sig at være fejlagtige.


Bliver alle spørgsmål offentliggjort?

I første omgang kan ingen andre end os læse dit spørgsmål. I enkelte tilfælde lægger vi spørgsmål af mere generel karakter ind i den åbne brevkasse, hvor alle vil kunne læse spørgsmålet og svaret. Statistisk set er det under 2% af spørgsmålene, der offentliggøres.

Ingen spørgsmål/svar bliver lagt ud i den åbne brevkasse, før de er anonymiseret, dvs. vi offentliggør aldrig indsendernes navne, e-mailadresser m.v. Vi sletter normalt også bynavne m.v., således at spørgeren ikke kan blive genkendt.

Såfremt du end ikke ønsker dit spørgsmål offentliggjort i anonymiseret form, kan du skrive det i din mail. Vi giver dig naturligvis svar på dit spørgsmål alligevel.


Hvor mange spørgsmål er blevet besvaret?

Indtil nu har vi besvaret mere end 270.000 spørgsmål i alt, hvilket gør Familieadvokaten.dk til Danmarks største retshjælp - både på nettet og i den fysiske verden. Af de mange besvarede spørgsmål er kun godt 1% lagt ud i den åbne brevkasse, som vokser med cirka 4 offentliggjorte spørgsmål og svar om måneden.

Alle svar sendes direkte pr. e-mail til spørgeren. Vi vil besvare spørgsmålene inden 5 dage efter, du har stillet dit spørgsmål - og ofte langt hurtigere. Nogle får svar mindre end 30 minutter efter, at spørgsmålet er stillet.

Hvis du ikke får svar, kan dette skyldes en fejl i e-mailsystemet, og vi beder dig sende spørgsmålet igen. Det sker desværre ret ofte, at spørgere skriver deres e-mailadresse forkert, hvilket umuliggør returnering af svaret.