Skræddersy din ægtepagt og dit testamente

Alternativet til Familieadvokaten.dk's standardformularer er at lave et dokument,
der er udformet netop til dine individuelle ønsker og familieforhold.

Du kan på Familieadvokatens Formularservice bestille en række standardformularer til oprettelse af testamenter m.v. Disse testamenteformularer, som kun koster 300 - 350 kr., er beregnet til de mest udbredte ønsker, og der er kun begrænsede muligheder for at indsætte individuelle bestemmelser.

Alternativet til standardformularer er at lave et testamente, der er udformet netop til dine individuelle ønsker og familieforhold.

Hvis du ønsker et sådant skræddersyet testamente, har du mulighed for at gå til advokat, hvilket dog får prisen til at stige, da advokatens timepris ligger på mellem 2.000 og 3.000 kr. incl. moms. Det er meget almindeligt, at advokatens tidsforbrug med et eller to møder med dig og udarbejdelse af testamentet udgør mindst 2-3 timer, og at advokathonoraret for bistand i forbindelse med oprettelse af testamente eller ægtepagt udgør 3.000-7.500 kr. incl. moms. Hos EDC-Jura er prisen mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. incl. moms.

Du kan nu via MinAdvokat.dk skræddersy dit testamente og/eller ægtepagt online, hvorved advokaten sparer tid - og du sparer penge.

Du indtaster dine ønsker i et intelligent spørgeprogram, som guider dig gennem de samme spørgsmål, som en advokat ville stille under et personligt møde. Programmet baserer spørgsmålene på dine hidtidige svar, således at du f.eks. kun får spørgsmål om børnetestamente, hvis du har mindreårige børn.

Der er to forskellige spørgeprogrammer, alt efter om du ønsker et testamente eller en ægtepagt om særeje.

Spørgeprogrammerne er udviklet af advokat Ulrik Grønborg og advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg.

Du får undervejs forklaring på de forskellige fagudtryk, som optræder i et testamente/ægtepagt.

Dine ønsker sendes herefter elektronisk til advokat (H) Jørgen U. Grønborg, Advokaterne Sankt Knuds Torv, Århus, som allerede få dage efter sender dig et udkast til testamente i et almindeligt brev.

Udkastet kan herefter blive gennemgået telefonisk og eventuelle rettelser blive indføjet. Du kan under telefonmødet få svar på alle dine spørgsmål vedrørende testamentet.

Du får dernæst det færdige testamente med udfyldt notarialgenpart tilsendt, hvorefter du selv skal underskrive testamentet for notaren (en medarbejder i den lokale skifteret). Vejledning samt oversigt over adresser og telefonnumre på landets notarkontorer medfølger.

Advokathonoraret udgør en fast pris på 3.750 kr. inklusive moms, porto m.v. Betalingen sker på gammeldags vis, når sagen er afsluttet.

 Der kan være så specielle og indviklede ønsker, at vi ikke kan påtage os at udarbejde testamentet/ ægtepagten, og vi forbeholder os derfor at kunne sige nej-tak til opgaven.

Advokat (H) Jørgen U. Grønborg har været ekstern lektor på Aarhus Universitet og har over 30 års erfaring i arbejde med familie- og arveretlige sager, herunder udarbejdelsen af talrige testamenter. Han har afholdt et stort antal kurser for advokater, blandt andet om koncipering af testamenter og ægtepagter.

Advokat (H) Jørgen U. Grønborg indestår for, at kvaliteten af det testamente og/eller den ægtepagt, som du skræddersyr via MinAdvokat.dk, mindst er den samme, som hvis det var oprettet på traditionel vis med et eller flere møder med advokaten.

Du kan teste programmet ved at klikke her. Du vil blive præsenteret for ca. 15-35 forskellige spørgesider, før du når frem til resumé-siden, hvorfra bestillingen kan foretages, og hvor der også er mulighed for at foretage rettelser.

Først når du til sidst trykker på Bestil-knappen på resumé-siden, sendes oplysningerne videre til advokat (H) Jørgen U. Grønborg.

Alle oplysninger behandles fortroligt, nøjagtig som hvis de var meddelt under et personligt møde med advokaten.