Månedens gode råd

 

November 2021

 

Vi vil i denne måned fremhæve 6 gode råd, der handler om vidt forskellige ting, nemlig

Skal du søge om nedsættelse af børnebidraget?

Skal jeres kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Vælg kombinationssæreje og sameje i stedet for fælleseje.

Skal din samlever begunstiges på din kapital- eller ratepension?

Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Bør du sikre din familie ved et testamente?


Skal du søge om nedsættelse af børnebidraget?

Fra d. 01.07.2014 er der sket en forenkling af taksterne for størrelsen af børnebidrag. Du kan ikke længere blive pålagt at skulle betale normalbidrag plus 25% eller plus 50%. Du kan fortsat blive pålagt at betale normalbidrag plus 100% eller 200% eller 300%. Hører du til den gruppe af bidragspligtige, der betaler normalbidrag plus 25% eller plus 50%, kan du i 2021 spare enten 319 kr. eller 639 kr. om måneden pr. barn ved at anmode Familieretshuset om at nedsætte børnebidraget til normalbidraget. Der er desværre et helt urimeligt gebyr på 2.800 kr. på at ansøge om nedsættelse af et fastsat børnebidrag, men på trods af gebyret kan det godt betale sig for mange at søge om nedsættelse af børnebidraget.

Skal jeres alders-, kapital- og ratepensioner fortsat ligedeles?

Fra d. 01.01.2007 skal rimelige pensionsordninger ikke længere deles ved separation og skilsmisse. Dermed er kapital - og ratepensioner for ca. 650 mia. kr. blevet trukket ud af formuefællesskabet. De gifte mænd kan nu beholde deres ca. 400 mia. kr. og de gifte kvinder kan nu beholde deres ca. 250 mia. kr. De gifte kvinder har mistet halvdelen af differencen eller ca. 75 mia. kr. Der er efter mit skøn mindst 100.000 gifte mænd eller kvinder, som har mistet betydelige beløb som en direkte følge af den nye lov. Disse mennesker bør derfor kræve, at der oprettes ægtepagt om, at væriden af kapital- , alders- og ratepensioner fortsat skal indgå i delingen af delingsformuen. 

Du kan læse mere om indholdet af de nye regler på emne nr. 574 om deling af pensionsordninger

Vi har udarbejdet tre formularer til ægtepagter om, at kapital- og ratepensioner, aldersopsparing og aldersforsikringer m.v. fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse - se nærmere formular nr. 250K, formular nr. 250S. og formular 250 O. Formular 250K skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at konkrete kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse. Formular 250S skal anvendes, hvis ægtefæller ønsker, at samtlige deres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal indgå i delingen af fællesboet ved separation eller skilsmisse.  Formular 250 O kan anvendes, hvis I ønsker, at samtlige kapital- og ratepensioner skal deles, men kun i det omfang  værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner.


Kombinationssæreje og sameje

Ægtefæller, som har en nettoformue på over 810.000 kr., bør overveje at ændre deres indbyrdes formueordning fra delingsformue til såkaldt kombinationssæreje, for så vidt angår alt, hvad der i forvejen tilhører dem i lige sameje. På den måde kan ægtefæller sikre den længstlevende bedre end ved almindeligt fælleseje, hvis længstlevende ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo - f. eks. fordi den ene eller begge parter har særbørn.

Du kan på denne linje læse mere om særejeformen kombinationssæreje på emne nr. 532. Du kan på emne nr. 259 læse om den såkaldte folkeægtepagt, som netop går ud på at etablere denne formueordning.


Skal din samlever begunstiges på din alders-, kapital- eller ratepension?

Det er blevet lovligt, at man indsætter sin samlever som begunstiget på sinalders-,  kapital- eller ratepension. Du kan herved sikre, at beløbet bliver udbetalt direkte til den begunstigede, hvis du dør, før pensionen er udbetalt til dig. Det kræves ikke, at samlivet har bestået i f. eks. 2 år, men du og din samlever skal have fælles bopæl på det tidspunkt, hvor samleveren indsættes som begunstiget. Du kan læse mere om begunstigelse af samlevere på emne nr. 453. og du kan på emne nr. 246 læse om vor formular til brug for indsættelse af samlevere som begunstigede på forsikringer og pensioner.


Skal indeståendet på børneopsparingen placeres i værdipapirer?

Midlerne på børneopsparingskonti har siden sommeren 1998 kunnet anbringes som puljeindlån eller i et særskilt værdipapirdepot. Vi vil råde dig til at overveje at placere midlerne i f. eks. obligationer, der udløber, når børneopsparingen skal udbetales, da dette vil kunne give en højere rente, end pengeinstituttet kan tilbyde. Du kan læse mere om børneopsparingskonti på emne nr. 651-1


Bør du sikre din familie ved et testamente ?

Professor Finn Taksøe-Jensen fra Københavns Universitet har beregnet, at i alt ca. 250.000 personer eller kun ca. 6% af alle voksne personer her i landet har oprettet testamente. Han har desuden analyseret sig frem til, at omkring 12,5% af alle voksne personer har et mere eller mindre akut behov for at oprette testamente, og at yderligere ca. 20% nok ville oprette testamente, hvis de vidste, hvad der sker, hvis de ikke opretter testamente, og satte sig ind i, hvad de kan opnå ved et testamente.

Vi vil derfor give dig det råd, at du bør overveje, om du hører til blandt den tredjedel af befolkningen, som burde oprette testamente, men som endnu ikke har fået det gjort. Du kan på denne sides emne nr. 851 læse en oversigt over de vigtigste af de situationer, hvor du bør oprette testamente, da dette jo helt afhænger af din familiemæssige situation. Du kan på emne nr. 851 også læse om de forskellige typer testamenter, som kan bestilles på denne sides formularservice. Disse testamenter koster 350 kr. incl. moms, og ved oprettelsen for notaren skal der betales et gebyr til statskassen på 300 kr. Du kan derfor dårligt undskylde dig med, at du ikke mener at have råd til at oprette et testamente.

Hvis du ønsker at skræddersy dit testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du har her mulighed for at indsætte en række individuelle bestemmelser, og du får desuden en gennemgang af udkastet med en advokat, der er specialist i oprettelsen af testamenter. Prisen er på 3.250 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, så prisen kun er 2.950 kr. incl. moms