942-2 Kapitalindkomst

Jeg vil nedenfor nævne de vigtigste typer kapitalindkomst:

 1. Renteindtægter.

  Renteindtægter beskattes normalt efter forfaldsprincippet. Du skal således betale skat af de renteindtægter, der er forfaldne i et bestemt indkomstår - også selv om renterne ikke er blevet betalt,

  Du skal betale skat af renterne i det indkomstår, hvor du erhverver endelig ret til renterne. Får du eksempelvis i 2023 tilkendt en personskadeerstatning som følge af en ulykke i 2019, skal du i 2023 betale skat af renterne helt tilbage fra 2019, da du først har erhvervet ret til renterne i 2023. Der er dog mulighed for at få Ligningsrådets tilladelse til at periodisere renterne på de enkelte indkomstår.

 2. Indtægt fra udlejning af værelser.

  Du kan på emne nr. 932 læse om, hvorledes indtægten opgøres.

 3. Indtægt fra udlejning af sommerhus.

  Du kan på emne nr. 933 læse om, hvorledes indtægten opgøres.

 4. Reservefondsudlodninger fra kreditforeninger.

  I forbindelse med indfrielse af visse kreditforeningslån kan du være heldig at få udbetalt en andel af reservefonden. Denne udbetaling skal beskattes som kapitalindkomst.

 5. Overskud på skibsanparter anskaffet før d. 12.05.1989.

 6. Fortjeneste ved salg af fast ejendom, der ikke er omfattet af parcelhusreglen.

  Du kan læse mere herom på emne nr. 937.

 7. Kursgevinst på obligationer, som er købt fra og med d. 27.01.2010

  Hvis obligationerne er anskaffet d. 27.01.2010 eller senere, er gevinsten skattepligtige. Beskatning sker som kapitalindkomst med en sats fra ca. 38 procent og til 42,0 procent. Der er i 2010 indført et bundfradrag på 50.000 kr. pr. person, som betyder, at positiv nettokapitalindkomst op til 40.000 kr. om året beskattes med cirka 37 procent

  Hvis du udlåner f. eks. 60.000 kr. til din søn uden at kræve renter eller kun en meget lav rente, må du påregne at skulle betale skat af kursgevinsten, når din sønnen tilbagebetaler lånet, eller hvis du eftergiver ham dette som gave. Dette gælder dog ikke, hvis du har sørget for at oprette et gældsbrev, hvorefter lånet er på anfordringsvilkår, dvs. at du som kreditor kan opsige lånet til fuld indfrielse med et meget kort varsel. Det kan du læse mere om på emne nr. 616.