674 Ægtefællehandel

Jeg vil på dette emne først omtale ægtefællehandler, som var begrundet i et ønske om at få et ejerskiftelån, eller et ønske om at spare 5%-stempel på nye realkreditlån, og dernæst komme ind på ægtefællehandler af andre mere fornuftige årsager.

Med virkning fra d. 1. januar 1993 blev der indført nye regler om optagelse af kreditforeningslån, som betyder, at du kan få nye lån i din ejendom, selv om der ikke er tale om ejerskifte. Det savner nu mening at gennemføre en ægtefællehandel med det formål at få nye kreditforeningslån, da du nu kan få nøjagtigt det samme lån, til samme rente og med samme løbetid - uden at du skal ofre omkostninger på en ægtefællehandel.

Frem til d. 01.12.1999 skulle der betales 5% i stempel af nye realkreditlån. Denne regel gjaldt ikke ved ejerskifte, og snedige sjæle kunne derfor måske finde på at overdrage ejerboligen til ægtefællen for at spare stempel på realkreditlånet. Folketinget lukkede imidlertid effektivt for denne mulighed, idet det udtrykkeligt fremgik af stempelloven, at overdragelse mellem ægtefæller ikke betragtes som ejerskifte i denne sammenhæng.

Der kan være andre mere fornuftige grunde til en ægtefællehandel end ønsket om ejerskiftelån eller om at spare stempel.. Hvis din ægtefælle fx. står som eneejer af den ejendom, I bor i, kan du have mange gode grunde til at blive medejer af ejendommen. Det vil senere kunne vise sig få stor betydning, ikke blot, hvis der er særeje I jeres ægteskab, men også hvis der er fælleseje. Du kan på emne nr. 527 læse mere om, hvordan I ved at etablere sameje om boligen kan skabe større økonomisk ligestilling mellem jer på en række punkter, også selv om I har fælleseje.

Ægtefæller kan fuldt lovligt indgå retshandler mellem hinanden, herunder købe og sælge fast ejendom indbyrdes. Det kan du læse mere om ved at lytte på emne nr. 528. Hvis der som led i overdragelsen mellem jer ydes en gave, skal der næsten altid oprettes en gaveægtepagt. Ellers er overdragelsen ugyldig - både i forhold til omverdenen og i jeres indbyrdes forhold. Det kan du læse mere om på emne nr. 529 om gaver mellem ægtefæller, og du kan på emne nr. 537 læse mere om omkostningerne ved oprettelse af en ægtepagt.