529 Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller bliver som hovedregel kun gyldige, hvis der oprettes en gaveægtepagt. Det gælder, uanset om gaven kommer fra giverens bodel eller særeje, og uanset om gaven skal være modtagerens bodel eller særeje. Ønsker du fx. at overføre et større beløb til din ægtefælle til brug for udbetalingen på en ejerbolig eller en bil, eller til indskud på en kapitalpension, skal det ske ved en gaveægtepagt. Ellers bliver overførslen ikke gyldig, hverken i forhold til omverdenen, det vil først og fremmest sige dine kreditorer, eller i jeres indbyrdes forhold.

Det er vores erfaring, at der er utroligt mange, der ikke kender eller overholder disse regler, og som derfor i tidens løb har givet hinanden mange ugyldige gaver.

Ønsker du og din ægtefælle at give jeres børn en afgiftsfri gave på 2 gange 58.700 kr. (i 2013), men er det kun den ene af jer, som har midlerne til at yde gaven, kan det blive nødvendigt, at der - forinden børnene får gaverne - oprettes en gaveægtepagt mellem dig og din ægtefælle, hvor der sker overdragelse af et kontantbeløb til den anden ægtefælle.

Ønsker du at vide mere om, hvordan du opretter en gaveægtepagt, kan du læse emne nr. 536. Du kan på denne service læse mere om en formular til en gaveægtepagt under vor formularservice ved at gå ind på emne nr. 255. Du kan også skræddersy gaveægtepagten online med advokatbistand på  www.minadvokat.dk. Advokathonoraret udgør normalt 3.250 kr. incl. moms, men hvis gaven består af fast ejendom, er advokathonoraret 4.250 kr. incl. moms.

Fra hovedreglen om, at der kræves gaveægtepagt ved gaver mellem ægtefæller, gælder der flere undtagelser, hvoraf jeg vil nævne de to vigtigste:

  1. Du kan for det første uden ægtepagt give din ægtefælle sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til dine kår. Du kan derfor trods alt godt give din ægtefælle sædvanlige fødselsdags- og julegaver, men vi kan desværre ikke præcist fortælle dig, hvor store fødselsdagsgaver og julegaver du gyldigt kan give din ægtefælle uden gaveægtepagt, da det afhænger af en konkret bedømmelse af din samlede økonomi.

    Står gavens værdi i misforhold til dine kår, bliver gaven ugyldig - ikke blot i forhold til dine kreditorer, men også i jeres indbyrdes forhold. Du kan med andre ord kræve gaven tilbage, hvis du tør!

  2. Du kan for det andet uden ægtepagt overføre indtil halvdelen af et års overskud til din ægtefælle.

    Ved overskud forstås samtlige dine indtægter med fradrag af årets skat og med fradrag af årets forbrug, og reglen - som ofte kaldes tantiemereglen - kan ikke bruges, hvis du løbende bruger alt, hvad du tjener efter skat - og det gør som bekendt de fleste.

    Hvis du vil anvende overskudsdelingsreglen skal delingen finde sted inden udløbet af det følgende indkomstår, og overdragelsen har kun gyldighed mod dine kreditorer, dersom du i et af dig underskrevet dokument har angivet overskuddets størrelse og tillige har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække dine gældsforpligtelser.

Hvis du har givet din ægtefælle en gave ved en gyldig ægtepagt, kan dine daværende kreditorer alligevel holde sig til din ægtefælle for et beløb svarende til gavens værdi, medmindre du beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække dine gældsforpligtelser. Der gælder ingen tidsfrister i denne beskyttelsesregel for dine kreditorer, og du skal derfor i tide gennemtænke ejerforholdene til familiens ejendele.

Hvis du fx. er selvstændig erhvervsdrivende, medens din ægtefælle er lønmodtager, er det klogt, at I indretter jer således, at huset, sommerhuset, bilen osv. tilhører din ægtefælles bodel, dvs. er købt og betalt af din ægtefælle. Skulle din erhvervsvirksomhed senere gå dårligt, vil dine kreditorer ikke kunne gøre udlæg i de ejendele, der gyldigt tilhører din ægtefælle, og går du konkurs, kan konkursboet heller ikke forgribe sig på din ægtefælles ejendele.

Er huset, bilen osv. allerede købt i dit navn, kan du ved en gaveægtepagt overføre ejendelene til din ægtefælle, og på den måde opnå den ønskede beskyttelse mod dine kreditorer, men det er yderst vigtigt, at ægtepagten oprettes og tinglyses på et tidspunkt, hvor du fortsat er solvent. Ellers vil dine kreditorer kunne holde sig til din ægtefælle for et beløb svarende til gavens værdi.

Går du konkurs, kan gaver ydet inden for de sidste 2 år før konkursen omstødes af konkursboet, medmindre du hverken var eller blev insolvent ved gavens fuldbyrdelse.


22-12-16