529 Gaver mellem ægtefæller

Indtil d. 01.01.2018 blev gaver mellem ægtefæller som hovedregel kun gyldige, hvis der blev oprettet en gaveægtepagt. Ellers blev overførslen ikke gyldig, hverken i forhold til omverdenen, det vil først og fremmest sige giverens kreditorer, eller i jeres indbyrdes forhold.

Fra d. 01.01.2018 er kravet om gaveægtepagt blevet ophævet. Gaver mellem ægtefæller er gyldige uden ægtepagt, men det er af bevismæssige grunde klogt at sørge for, at der oprettes og underskrives et gavebrev mellem ægtefæller. Også gaver mellem ægtefæller givet før 2018 er fra d. 01.01.2018 blevet gyldige, medmindre der inden d. 01.01.2018 er anlagt sag om, at gaven er ugyldig.

Ønsker du og din ægtefælle at give jeres børn en afgiftsfri gave på 2 gange 74.700 kr. (i 2024), men er det kun den ene af jer, som har midlerne til at yde gaven, kan det blive nødvendigt, at der - forinden børnene får gaverne - oprettes et gavebrev mellem ægtefæller, hvor der sker overdragelse af et kontantbeløb til den anden ægtefælle.

Du kan på denne service læse mere om en formular til et gavebrev mellem ægtefæller under vor formularservice ved at gå ind på emne nr. 255.

Hvis du fx. er selvstændig erhvervsdrivende, medens din ægtefælle er lønmodtager, er det klogt, at I indretter jer således, at huset, sommerhuset, bilen osv. tilhører din ægtefælles bodel, dvs. er købt og betalt af din ægtefælle. Skulle din erhvervsvirksomhed senere gå dårligt, vil dine kreditorer ikke kunne gøre udlæg i de ejendele, der gyldigt tilhører din ægtefælle, og går du konkurs, kan konkursboet heller ikke forgribe sig på din ægtefælles ejendele.

Er huset, bilen osv. allerede købt i dit navn, kan du ved en gavebrev overføre ejendelene til din ægtefælle, og på den måde opnå den ønskede beskyttelse mod dine kreditorer, men det er yderst vigtigt, at gaven overføres på et tidspunkt, hvor du fortsat er solvent. Ellers vil dine kreditorer kunne erklære dig konkurs og kræve gaven omstødt.

I skal være opmærksomme på, at I ikke gyldigt kan aftale, at det, som den ene ægtefælle fremtidigt erhverver, uden vederlag skal tilfalde den anden ægtefælle.