537 Hvad koster en ægtepagt ?

1. Advokathonorar
2. Tinglysningsafgift
3. Skat
4. Gaveafgift

1. Advokathonorar

Jeg kan desværre ikke oplyse dig præcist, hvad advokathonoraret for oprettelsen af en ægtepagt udgør. Der gælder nemlig ingen vejledende takster på dette område, og honoraret afhænger derfor blandt andet af, hvor kompliceret ægtepagten er, hvor store værdier, det drejer sig om, og hvor meget tid advokaten skal bruge på sagen. Du kan altid på forhånd spørge advokaten om, hvad han eller hun regner med, at ægtepagten vil komme til at koste i advokathonorar. Honoraret vil sjældent blive mindre end 3.000-3.500 kr.  incl. moms. Hvis du og din ægtefælle opfylder de økonomiske betingelser for offentlig retshjælp ved advokat, kan der ydes almindelig, men ikke udvidet retshjælp til oprettelse af enkle ægtepagter. Du kan læse mere om retshjælp på emne nr. 163.

Du kan på denne linie bestille forskellige standardformularer til oprettelse af ægtepagter om delvist eller rent kombinationssæreje, samt til ændring eller ophævelse af bestående ægtepagter og til en gaveægtepagt. Disse formularer koster 350 kr. - 400 kr.  incl. moms.

Du kan også skræddersy ægtepagten online med advokatbistand på MinAdvokat - tilbagemeldinger fra brugere viser, at dette er en velegnet måde at oprette ægtepagt på. Advokathonoraret udgør normalt 3.750 kr. incl. moms, og du får 300 kr. i rabat, hvis de er medlem af MinFamilieadvokat.

2. Tinglysningsafgift

Ved tinglysningen skal betales en tinglysningsafgift på 1.850 kr. Overdrager du ved ægtepagten en fast ejendom til din ægtefælle skal der tillige betales værdiafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven. Ønsker du fx. at overdrage dit fritidshus til din ægtefælle, skal der tillige betales en tinglysningsafgift på 0,6% af overdragelsessummen, dog mindst af den nyeste ejendomsværdi. Er der tale om overdragelse af et enfamilieshus, flerfamilieshus eller fritidsbolig beregnes afgiften fra d. 01.01.2014 af ejerskiftesummen, dog mindst 85% af den nyeste ejendomsværdi.

Da en overdragelse af fast ejendom både skal lyses i personbogen og på ejendommens blad i tingbogen, skal der betales 2 gange tinglysningsafgift på 1.650 kr.

3. Skat

En overdragelse til din ægtefælle udløser som regel ikke skat, selv om overdragelsen ville have udløst skat, hvis overdragelsen skete til alle andre end din ægtefælle. Dette gælder fx. overdragelse af anparter i skibe eller vindmøller. Til gengæld indtræder (succederer) din ægtefælle i din skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt. Det er i øvrigt tvivlsomt, om din ægtefælle vil blive særligt begejstret for at få en gave bestående i nedskrevne anparter i skibe eller vindmøller. Det kan meget vel tænkes, at det i virkeligheden er giveren, som får en gave, fordi værdien er negativ! De fleste vil nok med god grund sige nej tak til den slags gaver.

4. Gaveafgift

Der skal ikke betales gaveafgift af gaver mellem ægtefæller. Dette fremgår af boafgiftslovens § 22, stk. 3. Det er uden betydning, om gaven skal være modtagerens fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje. Afgiftsfritagelsen gælder, uanset om ægtefællerne er samlevende eller ej. Gaver mellem fraseparerede ægtefæller er indkomstskattepligtige for modtageren.