541 Er der fortsat fælles økonomi ?

Svaret på dette spørgsmål er ja. Hvis du og din ægtefælle har formuefællesskab, fortsætter dette, også selv om I er flyttet fra hinanden. Formuefællesskabet indebærer, at I skal dele jeres eventuelle positive formuer, dvs. nettobodele, pr. skæringsdagen, dvs. den dag, hvor der foreligger bevilling eller dom til separation eller skilsmisse - også selv om der er gået lang tid fra samlivsophævelsen og frem til skæringsdagen. Arver du fx. under samlivsophævelsen 200.000 kr. eller vinder du et stort beløb i lotto i denne periode, skal arven eller gevinsten deles med din ægtefælle, og det samme gælder de beløb, som du sparer op i denne periode.

Omvendt medfører dette princip, at en eventuel nedgang i formuen under samlivsophævelsen også bliver delt mellem jer. Er du f. eks. nødt til at bruge mere end du tjener (også) i denne periode, kommer I til at dele tabet, medmindre der ligefrem er tale om egentlige misbrugssituationer, hvor den ene af jer under samlivsophævelsen f. eks. giver store gaver til sin nye ven eller veninde eller bruger større beløb på dyre ferierejser. I disse situationer kan du eventuelt komme igennem med et såkaldt vederlagskrav mod din ægtefælle, så misbruget bliver for den pågældendes egen regning. Det kan du læse mere om på emne nr. 578.

Hvis du vil undgå en række af de problemer, som er en følge af, at formuefællesskabet vedvarer under samlivsophævelsen, kan du træffe en udtrykkelig aftale med din ægtefælle om, at skæringsdagen for opløsningen af jeres formuefællesskab skal være den dag, hvor samlivet ophæves, eller en hvilken som helst anden dag, f. eks datoen for sidste regnskabsårs afslutning. Men husk, at din ægtefælle ikke har pligt til at gå med til en sådan aftale. Hvis I ønsker at leve varigt adskilt uden separation eller skilsmisse, skal en aftale om ophævelse af formuefællesskabet for at være gyldig være indeholdt indeholdt i en ægtepagt.

Du kan også søge at fremskynde selve separationen eller skilsmissen mest muligt, og på denne måde få bragt formuefællesskabet til ophør så hurtigt som muligt.

Den gensidige forsørgelsespligt gælder også, selv om I er flyttet fra hinanden. Det kan du læse mere om på emne nr. 543