451 Hvem er dækket ?

Du og din papirløse samlever risikerer at komme galt af sted, hvis I rent forsikringsmæssigt opfatter hinanden som 'nærmeste pårørende' - for nu at sige det med mange af policernes ord. Det kan du læse mere om på emne nr. 894.

Du og din samlever bør altid overveje, hvordan I garderer jer selv og hinanden hvad angår:

1) Jeres livsforsikringssummer.

2) Jeres pensionsopsparingsmidler, fx rate- og kapitalpensionsopsparinger.

3) Jeres værdigenstande, fx indbo.

4) Jeres eventuelle erstatningsansvar.

Den økonomisk bedste måde, som I kan sikre hinanden på i tilfælde af død hedder en krydslivsforsikring. Og det er populært sagt en forsikring, som I tegner på hinandens liv, men hvor I hver for sig står som ejere af forsikringen og som præmiebetalere. En sådan forsikring udbetales nemlig direkte til den længstlevende af jer, uden der skal betales boafgift eller skat af beløbet! Vil I vide mere om krydslivsforsikringer, kan I læse emne nr. 452.

Du og din samlever bør også overveje, om I vil indsætte hinanden til at modtage engangsbeløb fra livsforsikringer i tilfælde af død. Samtidig bør I få klarlagt, hvad der i tilfælde af død skal ske med jeres eventuelle midler på en pensionsopsparing eller fra en pensionsforsikring. Det kan I eventuelt læse mere om under emne nr. 453.

I stedet for at tage det for givet, at I begge automatisk er omfattet af en familieforsikring, som kun den ene af jer har tegnet, bør I tjekke vilkårene i policen. Det kan I læse mere om under emne nr. 454.

Inden I eventuelt læser det næste nummer, vil vi understrege, at Forsikringsoplysningen på sin hjemmeside har en del materiale om forsikringer i papirløse samlivsforhold.