454 Familieforsikring

Når du og din kæreste flytter sammen, kan I ikke være et hundrede procent sikre på, at I automatisk er dækket af en såkaldt familieforsikring. I udgør nemlig ikke en familie i traditionel juridisk forstand.

Langt de fleste familieforsikringer dækker dog uden videre din samlevers indbo i tilfælde af tyveri, brand og så videre, for samlevere falder ind under den mest benyttede formulering: 'Parforhold af ægteskabslignende karakter'. Men der er enkelte selskaber, som først dækker fra det øjeblik, hvor de får en meddelelse om, at policen også skal omfatte en samlever.

Tillige kræver nogle få selskaber, at din samlever skal være tilmeldt din folkeregisteradresse, før dækningen træder i kraft.

Derfor bør du og din samlever sørge for at tjekke vilkårene i policen, da den indflyttende i modsat fald risikerer at være uden forsikringsmæssig dækning ved brand, tyveri og en række andre skader.

Den sædvanlige familieforsikring indeholder typisk indbo-, ansvars-, rejsegods- og retshjælpsdækning. Men selv om ansvaret først og fremmest gælder de skader, I forårsager i forhold til andre, omfatter det jer også indbyrdes ansvar. Eller sagt på anden vis, så dækker familieforsikringen også de skader, som den ene af jer ved en retsstridig handling forårsager på den andens ting.

Skulle jeres samlivsforhold på et tidspunkt gå i opløsning, og den ene af jer flytter til en ny adresse, får vedkommende som oftest en frist til at få tegnet sig en ny forsikring. De fleste policer fastslår nemlig, at familieforsikringen fortsætter med at gælde, indtil den fraflyttende har fået en anden forsikring. Den dækker dog maksimalt i tre måneder efter flytningen til den nye adresse.

Tillige omfatter de fleste familieforsikringer jeres eventuelle ugifte børn, indtil de fylder 21 år. Denne dækning gælder, selv om jeres børn flytter i en lejlighed eller på et værelse uden for hjemmet. Men ikke hvis barnet bor sammen med sin kæreste eller eventuelt sit eget barn. I de sidstnævnte tilfælde er der etableret en ny familie, og derfor skal jeres barn tegne sin egen familieforsikring.