443 Børnebidrag

Uanset om du og din samlever bor sammen eller ej, så har I begge forsørgelsespligt over for jeres barn. I er nemlig efter økonomisk formåen forpligtet til at betale til barnets forsørgelse, fx barnets mad, tøj og daginstitution.

Så længe I bor sammen, vil denne forsørgelsespligt næsten altid være opfyldt. Men til gengæld kan du få den vekslet til helt kontante ydelser, hvis I flytter fra hinanden.

I tilfælde af en samlivsophævelse kan du få barnets anden forælder sat i bidrag, såfremt:

1) Du har forældremyndigheden - eller del i forældremyndigheden - over barnet.

2) Barnet i overvejende grad bor hos dig.

3) Og du i det væsentlige betaler udgifterne til barnets forsørgelse.


Er de nævnte betingelse opfyldt, kan du anmode
Familieretshuset om at få udfærdiget en såkaldt bidragsresolution, og barnets anden forælder vil mindst komme til at betale det såkaldte normalbidrag - halvårsvis forud!

Du bør straks efter samlivsophævelsen anmode
Familieretshuset om at sætte den anden forælder i bidrag, da du ellers kan risikere at miste bidraget for tiden, indtil du indgiver begæringen.

Juridisk set kan du og din hidtidige samlever imidlertid også gøre noget andet. Nemlig selv indgå en aftale om betaling af børnebidrag. Men skal du have mulighed for at få bidraget reguleret - fx fordi den betalende forælder senere får en betydeligt højere bruttoindkomst - skal jeres aftale udformes på en særlig måde. Fordelen ved en sådan frivillig aftale vil til gengæld være, at din hidtidige samlever har mulighed for at betale et større bidrag end det, statsforvaltningen ville være kommet frem til, og sædvanligvis vil han kunne få fuldt skattefradrag for beløbet.

Som et led i denne service har vi udformet et sådant dokument - en 'Børnebidragsaftale' - og den kan du læse mere om på emne nr. 233.

Ud over de almindelige, løbende børnebidrag, kan du forlange at barnets anden forælder skal betale ekstraordinære børnebidrag, fx i forbindelse med barnets dåb og konfirmation.

Ønsker du at vide mere om såvel de løbende som de ekstraordinære børnebidrag, kan du med fordel læse emnerne fra nr. 331 til nr. 335. Og ønsker du at kende børnebidragenes aktuelle størrelse, kan du læse emne
nr. 339