413 Otte fordele ved at leve papirløst

 

Når mere end 367.000 par ( 26,4% af alle par) har valgt at leve papirløst sammen i stedet for at indgå ægteskab, kan det ikke være ud fra en rent juridisk vurdering.

Parterne i de papirløse forhold bliver nemlig stillet betydeligt dårligere end ægtefæller - under samlivet, i tilfælde af en samlivsophævelse og ved død!

Hvor ægtefæller automatisk får en lang række rettigheder og forpligtelser over for hinanden, tvinger lovgivningen de papirløse samlevere til selv at aftale sig til rette samt til at oprette en række forskellige dokumenter. I hvert fald hvis de skal sikre sig selv og hinanden!

Det kan heller ikke være af økonomiske årsager, at folk ønsker at bo papirløst sammen. For også på dette ganske vigtige område giver ægteskabet langt flere fordele, og dem kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 511 under 'Ægteskab'.

Der er dog enkelte områder, hvor du kan få økonomisk fordel ved at vælge det papirløse samliv i stedet for at gifte dig. Og vi vil især fremhæve følgende otte:

 1. Den første fordel gælder de enker og enkemænd, der sidder i uskiftet bo med deres børn:

  For hvis du som enke eller enkemand sidder i uskiftet bo, kan du ikke indgå nyt ægteskab, før du har fået boet skiftet, dvs. børnene har fået deres arv efter din tidligere ægtefælle. Og et sådant skifte kan blive dyrt, idet børnene sædvanligvis skal have 1/3 af den samlede formue, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2008, og ellers 1/4. Hertil kommer omkostninger til bobehandlingen. Men disse beløb kan spares, hvis du i stedet for et nyt ægteskab vælger at bo papirløst sammen med din ven eller veninde

 2. Den anden fordel gælder for alle, som modtager førtidspension eller folkepension:

  For hvis du modtager førtidspension eller folkepension, kan det være en stor fordel at leve papirløst sammen. Hvor en ægtefælles indtægter og eventuelle formue tæller med ved beregningen af disse ydelser, får din samlevers indtægt og formue ingen negativ indflydelse på din pension, hvis
  samlivsforholdet er etableret før d. 01.03.1999, og du eller din samlever var førtids- ellerfolkepensionist d. 01.03.1999.

  Fra d. 01.01.2023 har din samlevers eller ægtefælles indtægt ved personligt arbejde ikke nogen indflydelse på din førtidspension eller folkepension
 3. Den tredje fordel gælder personer, der modtager kontanthjælp. I 2014 og 2015 var der delvis gensidig forsørgelsespligt mellem ugifte samlevende, men disse regler er ophævet med virkning fra d. 01.01.2016. Du kan således modtage kontanthjælp, hvis du opfylder kravene hertil, selv om din samlever har en høj indtægt og en stor formue. Hvis du gifter dig med din samlever, indtræder den gensidige forsørgelsespligt, og du vil ofte miste din kontanthjælp.

 4. Den fjerde fordel gælder i alle de tilfælde, hvor din partner får en større skattegæld:

  Hvis din papirløse samlever kommer til at skylde i skat, har skattevæsenet ingen mulighed for at røre din løn eller dine værdier. Men derimod kan skattevæsenet foretage udlæg i din samlevende ægtefælles værdier, og herunder i din ægtefælles særeje.

 5. Den femte fordel gælder i en del af de tilfælde, hvor forholdet senere går i stykker:

  Som papirløs samlever har du ingen lovmæssig forsørgelsespligt over for din partner, og derfor kan du ikke - som en tidligere ægtefælle - blive pålagt at betale bidrag til vedkommende i tilfælde af, at jeres forhold går i stykker. Helt personligt føler vi os i øvrigt overbevist om, at det netop et det - altså risikoen for at blive pålagt bidragspligt - der især afholder mange mænd fra at indgå ægteskab. Men når vi tager det med som en fordel, må vi jo samtidig tilføje, at det kan være en ulempe for den anden samlever, som måske har passet huset og børnene i en årrække - og dermed har forringet sine muligheder på arbejdsmarkedet.

 6. Den sjette fordel gælder i en del af de forhold, hvor parterne på ingen måde ønsker at blande deres økonomier:

  Selv om du vælger et ægteskab med særeje, risikerer du ved en separation eller skilsmisse, at du skal af med en del af dine værdier til din eks-ægtefælle. Efter fem års ægteskab kan den fattige part nemlig få en godtgørelse efter en såkaldt 'urimeligt-ringe-regel'. En sådan mulighed gælder ikke efter fem års papirløst samliv, hvor parterne jo helt automatisk har en økonomisk ordning, der svarer til særeje. Men igen må vi tilføje, at denne fordel naturligvis vil være en ulempe for den anden i forholdet.

 7. Den syvende fordel gælder i de forhold, hvor der opstår uenighed om faderskabet til et barn:

  For som den mandlige part i et ægteskab, hvor der bliver født et barn, vil du så godt som altid blive udlagt som biologisk far til de børn, din kone føder, mens du i et papirløst forhold har en bedre retsbeskyttelse (læs eventuelt emnerne fra 311 til 313).

 8. Den ottende fordel gælder de personer, der har bevaret ret til ægtefællepension efter skilsmisse. Denne ret bortfalder ved indgåelse af nyt ægteskab, mens retten bevares ved papirløst samliv.
   

Men selv om det papirløse samliv giver en række juridiske og økonomiske fordele, må de betegnes som små i forhold til de mange ulemper, der er ved at leve sammen uden en vielsesattest. Og derfor må vi helt klart - medmindre du kan bruge en eller flere af de omtalte fordele - anbefale dig at indgå ægteskab!

Men da kold logik og følelser jo sjældent går hånd i hånd, vil vor juridiske anbefaling næppe ændre på det faktum, at der bliver stadig flere papirløse par her i landet. Og fortsætter du derfor med - eller etablerer du - et såkaldt papirløst forhold, bør du som et absolut minimum overveje:

1) Om du og din samlever skal eje de ting, I køber, i fællesskab?

2) Samt om I skal have arveret efter hinanden?

Hvis svaret er 'ja' på begge spørgsmål, kan du - eller måske rettere I - få de nødvendige juridiske sikringer i form af et gensidigt testamente samt en generel samlivskontrakt. Og begge disse dokumenter ligger i den særlige Samlivspakke, som I kan læse mere om i emne nr. 241 under Formularservice.

Men inden du eventuelt går ind i denne del af Danmarks Familieadvokat, bør du vide noget om ulemperne ved et papirløst samliv. Og ti af disse ulemper bliver kort skitseret i det næste emne, dvs. emne nr. 414.