380 Unges fejltrin

381 Erstatningsansvar fra det 4. år

382 Hæfter forældrene?

383 Dækker forsikringen?

384 Strafansvar fra det 15. år

385 Spirituskørsel på cykel eller knallert

386 Mulighed for abort?