352 Lønindtægter

Når du er fyldt 15 år og selv tjener penge, fx ved at gå med aviser eller ekspedere i en kiosk, kan du som udgangspunkt bruge lønnen, som du har lyst til. Du behøver ikke spørge dine forældre om forlov, inden du køber tøj, musikanlæg eller hvad, det nu måtte være. Og du kan frit sælge tingene igen og eventuelt købe noget andet, du ønsker dig, for de penge, du får ind ved salget. Ligeledes kan du låne de penge, du selv har tjent, ud, lige som du kan forære dem væk eller investere pengene i værdipapirer.

Din ret til at råde over dine egne indtægter gælder kun dine indtægter ved arbejde efter at du er fyldt 15 år. Det må måtte have tjent før din 15 års fødselsdag, kan du ikke frit råde over, heller ikke efter at du er fyldt 15 år.

Der er dog en begrænsning i din mulighed for at købe ind for de penge, du selv tjener. Du må ikke påtage dig gældsforpligtelser, dvs. stifte gæld. Derfor bliver du nødt til at have alle pengene til det, du ønsker at købe, for du er nødt til at handle kontant!

Du kan som følge af denne regel ikke leje en computer, medmindre du aftaler, at lejeperioden kun skal være på f. eks. 3 måneder og du samtidigt betaler lejen kontant forud. Du kan heller ikke gyldigt købe noget som helst på kredit.

Du kan heller ikke købe noget, som udløser faste, løbende udgifter for dig. For eksempel er du afskåret fra at leje en lille lejlighed, selv om du fremover kan betale huslejen af dine egne indtægter. Et sådant lejemål udløser nemlig løbende udgifter, bl.a. til husleje, og dermed har du påtaget dig en gældsforpligtelse.

Ønsker du derimod at købe en ny cykel, et stereoanlæg, et dyrt maleri, i kassevis af smart tøj, kan du frit gøre det, blot du betaler kontant med penge, som du selv har tjent eller har fået som gave til fri rådighed. Og det med gaverne kan du eventuelt læse mere om på det forrige nummer, dvs. emne nr. 351.

Men selv om du som det juridiske udgangspunkt kan råde frit over dine lønindtægter, når du er over 15 år, gør du sandsynligvis klogt i at skele til, hvad dine forældre mener om det, du agter at købe. Dine forældre har nemlig mulighed for at fratage dig den frie rådighed over lønnen, hvis det er nødvendigt af hensyn til din velfærd, men kun hvis de har fået Familieretshusets tilladelse hertil.

Juridisk set er det ikke nok, at dine forældre forbyder dig at købe bestemte ting, for har du stadig pengene, kan du gyldigt og bindende købe, hvad der passer dig.

Opfører du dig imidlertid på en måde, så dine forældre lader dig beholde retten til at købe ind for de penge, du selv tjener, skal du blot overholde den omtalte begrænsning: At du ikke må stifte gæld. Skulle du imidlertid gøre det alligevel, kan du læse, hvad der sker - eller rettere: hvad der kan ske - på
emne nr. 356.