351 Gaver til fri rådighed

I langt de fleste tilfælde kan du frit bestemme over de penge og andre genstande, du modtager i form af gaver, selv om du er under 18 år - og dermed mindreårig.

Efter værgemålsloven har du ret til at råde over gaver, som du får til 'fri rådighed', og det gælder ganske uanset din alder, altså om du fx er 11, 14 eller 17 år gammel. Derfor er det afgørende - for dig og din rådighed - hvad der bliver sagt eller indirekte ligger i luften, når du modtager en gave.

Forærer moster Anna dig fx 100 kr. med den bemærkning, at pengene skal bruges til køb af en salmebog, må du kun bruge pengene til dette formål. Men stikker hun dig en hundrede-lap med et til lykke på dagen og 'køb hvad du vil', bestemmer du selv, hvad du vil bruge pengene til.

Får du fx 800 kr. i alt i fødselsdagsgave eller 4.000 kr. i konfirmationsgaver, har du som det juridiske udgangspunkt ret til at købe, hvad du vil. Og den genstand, som du køber, fx en ghettoblaster, kan du frit sælge igen, lige som du kan bruge pengene fra salget efter dit eget hoved.

Men selv om du ikke behøver at spørge dine forældre om forlov, gør du sandsynligvis dumt i at købe noget, de anser for tåbeligt. Værgemålsloven har nemlig følgende tilføjelse til din ret til at råde over gaver, du har fået til 'fri rådighed':

Værgen kan med Familieretshusets godkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd.

Eller sagt på dansk: Hvis Familieretshuset tillader det, kan din værge eller dine værger tage dine penge i deres varetægt og dermed bestemme, hvad du må bruge dem til.

Selv om dine forældre forbyder dig at købe en bestemt ting, som du har fået tilstrækkeligt mange gavepenge til, kan de ikke inddrage din ret til at gå på indkøb. Så længe de ikke med tilladelse fra Familieretshuset har taget pengene fra dig, kan du lovligt bruge dem til at indgå en gyldig og bindende handel - fx at købe dig en brugt computer.

Der gælder en lignende regel, men først når du er 15 år, for de penge, du selv tjener. Og den kan du læse om i det følgende emne, dvs. emne nr. 352.