Landstandlægenævnet

Nævnet fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet af regionstandlægenævnene.

Hvem består nævnet af? 8 medlemmer:

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Både klageren og tandlægen kan anke afgørelsen til landstandlægenævnet

Kan afgørelsen ankes? Nej

Link: Landstandlægenævnet


Adresse
  • c/o Danske Regioner, Postboks 2596, Dampfærgevej 22,
  • 2100 København Ø

tlf.nr.

24 81 79 50

Landstandlaegenaevnet@Landstandlaegenaevnet.dkSe også