943 Hvilke udgifter kan fradrages?

943-1 Fradrag i den personlige indkomst

943-2 Fradrag i kapitalindkomst

943-3 Ligningsmæssige fradrag