835 Forældrelinien

Efterlader en arvelader sig hverken ægtefælle, børn eller andre livsarvinger, arver hans eller hendes forældre. Forældrene arver lige.

Er den ene af forældrene død, træder dennes livsarvinger i hans sted. Er der ingen livsarvinger efter ham eller hende, arver den anden af forældrene eller dennes livsarvinger alene.

Som det fremgår, får dine arvinger i forældrelinien kun arveret efter dig, hvis du hverken efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger, og jeg forudsætter i det følgende eksempel, at dette er tilfældet.

Overleves du fx. af din mor, din bror og din søster, skal din mor arve halvdelen af boet, mens dine to søskende skal dele den anden halvdel med 1/4 til hver. Er den ene af dine to søskende, fx. din bror, død før dig, skal din afdødes brors lod på 1/4 tilfalde din brors børn, dvs. dine nevøer og niecer, til lige deling. Har din afdøde bror ingen børn eller andre livsarvinger, tilfalder din afdøde brors lod din søster.

Dør begge dine forældre før dig, tilfalder arven efter dig dine to søskende til lige deling. Er den ene af dine to søskende, fx din bror, også død før dig, tilfalder din afdøde brors lod på 1/2, din brors børn, dvs dine nevøer og niecer, til lige deling. Har din afdøde bror ingen børn eller andre livsarvinger, tilfalder alt, hvad du efterlader dig, din søster.

Også dine halvsøskende har arveret efter dig. Efterlader du dig fx. en almindelig broder og en halvsøster, som er din mors særbarn, og er begge dine forældre døde, arver din bror den fædrene halvdel af arven, medens den mødrene halvdel skal deles mellem din bror og din halvsøster. Resultatet bliver at din broder arver 3/4 af dit bo og din halvsøster 1/4. Er din bror også død før dig, tilfalder din afdøde brors lod på 3/4, din brors børn, dvs. dine nevøer og niecer, til lige deling. Har din afdøde bror ingen børn eller andre livsarvinger, tilfalder alt, hvad du efterlader dig, din halvsøster.

Dine arvinger i forældrelinien, dvs. dine forældre, hel- og halvsøskende, nevøer og niecer samt disses børn, er ikke tvangsarvinger. Du kan derfor frit oprette et testamente, hvor du bestemmer, hvorledes hele din formue skal fordeles efter din død.

Vi har mange gange været ude for, at arven efter en ældre barnløs enlig mand eller dame, skal deles mellem fx. 5 søskende, som alle er over 80 og på plejehjem eller beskyttet bolig. Det vil mange gange være langt mere fornuftigt, at arveladeren i et testamente dirigerer arven videre til sine nevøer eller niecer eller disses børn, da det er begrænset, hvilken glæde man har af at arve, hvis man er over 80 og på plejehjem.

Når arven tilfalder dine arvinger i forældrelinien, dog bortset fra dine forældre, er boafgiften betydeligt højere, end når arven tilfalder din ægtefælle eller dine livsarvinger. Arver din søster, skal statskassen have op til 36,25% i bo- og tillægsboafgift, medens et barn maksimalt kommer af med 15% i boafgift.

Vi har som led i vor formularservice på denne linie udarbejdet et standardtestamente for enlige uden børn, og ønsker du at vide mere herom, kan du læse emne nr. 281.

Standardtestamentet er udformet sådan, at det også kan benyttes, hvis du ønsker at testere helt eller delvist til fordel for velgørende institutioner, som slet ikke skal betale boafgift. Det kan du læse mere om på emne nr. 883.