580 Efterfølgende problemer

581 Genoptagelse eller ændring af bodelingen 585 Ændring af børnebidragene
582 Opløsning af fælles forældremyndighed 586 Pas på med hustrubidragene!
583 Overførsel eller ændring af forældremyndighed 587 Inddrivelse af bidrag
584 Samvær 588 Bidrag og skat