634 Fuldmagter

Hvis du ønsker at en anden person skal kunne foretage retshandler for dig, bliver du nødt til at give den pågældende en fuldmagt, dvs. en mundtlig eller skriftlig bemyndigelse til at handle i dit navn og for din regning.

Du bør altid benytte en skriftlig fuldmagt, hvor du så klart som muligt beskriver, hvad den pågældende har ret til at foretage sig på dine vegne, fx købe dig en brugt bil for maksimalt 20.000 kr., hente og kvittere for postforsendelser til dig eller hæve en nærmere specificeret check, som er udskrevet til dig.

Jo mere præcist, du udformer en sådan særlig fuldmagt, des større sikkerhed har du for, at fuldmagten ikke kan misbruges til at foretage andre retshandler på dine vegne end de aftalte.

Du kan også give en person fuldmagt til at foretage enhver tænkelig retshandel på dine vegne, og en sådan generalfuldmagt vil især være en fordel i de situationer, hvor du er afskåret fra at foretage tingene selv. Enten fordi du fysisk er forhindret i det - fx på grund af hospitals- eller udlandsophold - eller fordi du psykisk er ude af stand til det - fx på grund af sindslidelse eller senilitet.

En generalfuldmagt er et særdeles magtfuldt dokument, og derfor bør du kun give den til en person, du nærer fuld tillid til.

Selv om du ikke umiddelbart har brug for, at en anden skal kunne foretage enhver retshandel på dine vegne, kan det alligevel være en god ide at give din ægtefælle, din samlever eller måske et voksent barn en generalfuldmagt. Men med den udtrykkelige aftale, at den pågældende kun må benytte fuldmagten, såfremt du skulle blive ude af stand til selv at handle, fx fordi du ligger i koma efter et trafikuheld eller er blevet stærkt senil. Hvis en anden har en generalfuldmagt i sådanne situationer, kan vedkommende varetage dine interesser - og din nærmeste familie slipper for at skulle om at få beskikket en værge for dig.

Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at tilbagekalde dine fuldmagter, idet den eller de personer, der har fået dem, er forpligtet til at aflevere dem til dig, hvis du forlanger det.

Som et led i denne service har vi udformet en 'Generalfuldmagt' - klar til udfyldning og underskrift - og den kan du læse mere om på emne nr. 265 under Formularservice.

Ligeledes har vi udformet en 'Særlig fuldmagt' - klar til nærmere specificerede opgaver og underskrift - og den kan du læse mere på emne nr. 266 under Formularservice.