452 Krydslivsforsikringer

 Ønsker du og din samlever at sikre hinanden på en god økonomisk måde i tilfælde af død, gør I klogt i at tegne hver en forsikring på hinandens liv - i stedet for en på jeres eget.

Eller sagt på anden vis så skal du forsikre dig mod den situation, at din samlever dør, mens din samlever skal forsikre sig mod din død, for dermed får I to krydsende livsforsikringer - også kaldet for en krydslivsforsikring. Og skulle uheldet være ude, får den længstlevende af jer forsikringssummen udbetalt uden om dødsboet og uden at skulle betale afgift af den!

Selv om din samlever eventuelt har børn - og dermed såkaldte tvangsarvinger - vil de ikke kunne kræve deres tvangsarv beregnet af pengene fra krydslivsforsikringen, således som de kan ved almindelige livsforsikringer

Ligeledes har din samlevers eventuelle kreditorer ingen mulighed for at få en del af forsikringssummen, og det gælder uanset, om din samlever ellers kun efterlader sig gæld.

Som samlevere kan I også forsikre jer mod hinandens død ved i fællesskab at tegne en forsikring - i stedet for hver en på hinandens liv. Men en sådan tolivsforsikring på samme police vil vi ikke anbefale, for her kommer den efterlevende af jer til at betale halv boafgift.

I stedet bør I som allerede sagt overveje at tegne hver en forsikring på hinandens liv, dvs. en krydslivsforsikring.

De årlige præmier på disse forsikringer kan ikke trækkes fra i skat, men til gengæld sker der heller ingen beskatning, hvis forsikringssummen kommer til udbetaling.

Ønsker I at vide, hvordan I sikrer hinanden hvad angår jeres pensionsmidler og pensions- eller gruppelivsforsikringer, kan I med fordel læse det næste emne, dvs. emne nr. 453.