812 Dødsanmeldelsen

Alle dødsfald skal senest to hverdage efter dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden, dvs. kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede, eller i Sønderjylland til folkeregistret i den kommune, hvor afdøde boede. Disse regler gælder, uanset om den døde var medlem af folkekirken eller ej.

Anmeldelsespligten påhviler afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, og ellers hans børn over 18 år eller hans forældre eller af voksne personer, som boede sammen med den afdøde - i den nævnte rækkefølge.

Dødsanmeldelsen skal ske på en særlig blanket, som kan rekvireres hos på kirkekontoret. Anvendes bedemand, sørger denne for udfyldelse af dødsanmeldelsesblanketten mod et særskilt gebyr.

Dødsanmeldelsen skal vedlægges dødsattesten og - helst - afdødes sygesikringsbevis og dåbs- eller navneattest.

Blanketten indeholder også en anmodning om begravelse eller bisættelse. De pårørende har imidlertid alene pligt til at anmelde dødsfaldet. De har ikke pligt til at sørge for begravelsen eller bisættelsen og dermed påtage sig at hæfte for omkostningerne herved. Det kan du læse mere om på det næste emne nr. 813.

Dødsanmeldelsesblanketten bliver af begravelsesmyndigheden videresendt til kommunen og skifteretten. De pårørende behøver derfor ikke anmelde dødsfaldet til andre offentlige kontorer.