685 Hvilke lån er bedst ?

Den absolut bedste lånetype er efter vores opfattelse et obligationslån baseret på konvertible annuitetsobligationer med en pålydende rente, der ligger så tæt på kurs 100 som muligt. Kursen må ikke ligge over kurs 100 på tilbudstidspunktet.

Nye realkreditlån til almindelige boliger er normalt konvertible. Det betyder, at du kan indfri lånet til kurs 100, hvis renten skulle falde i fremtiden, og du kan på denne måde få en mulighed for eventuelt senere at omlægge lånet til en lavere rente.

Rentetilpasningslån og FlexLån® er dog baseret på inkonvertible obligationer, hvor du risikerer at skulle indfri lånet til over kurs 100, hvis du i tilfælde af et senere rentefald vil omlægge dit lån til et almindeligt realkreditlån med fast rente. Renten på rentetilpasningslån kan komme helt ned på omkring - 0,2% p.a., men til gengæld risikerer du, at renten senere stiger. Rentetilpasningslån er efter vor vurdering særdeles gode som et meget billigt alternativ til banklån med variabel rente og også gode som alternativ til traditionelle realkreditlån med kort løbetid. Du kan læse mere om rentetilpasningslån på emne nr. 686.

Fra d. 01.10.2003 kan du vælge et afdragsfrit lån, som kan være særdeles fornuftigt, hvis du bruger de sparede afdrag til at betale dyr bankgæld hurtigere ned eller som indskud på en pensionsordning. Du skal være opmærksom på, at du lider et lidt større kurstab (ca. 1-2 kurspoint) på de afdragsfrie lån, og at den effektive rente derfor er lidt højere (0,1% efter skat).

Ved at vælge obligationslån opnår du, at du frit kan konvertere lånet til et lån med en lavere hovedstol og en højere rente, hvis renten skulle stige i fremtiden. På kontantlån skal du betale skat af en eventuel kursgevinst ved en sådan konvertering, medmindre denne sker som led i et ejerskifte. Du bliver således stavnsbundet til den pågældende kreditforening, hvis du vælger kontantlån. Det kan du læse mere om på emne nr. 936.