671 En særlig kassekredit

Ønsker du at spare penge i din hverdag, gør du klogt i at regne lidt på dine forskellige bank- eller sparekassekonti.

Du skal for det første være opmærksom på, at de rentesatser, som dit pengeinstitut skilter med, kun er vejledende, og at du har mulighed for at forhandle dig til en mindre udlånsrente, hvis du i øvrigt har en sund privatøkonomi. For jo større sikkerhed, du direkte eller indirekte kan give pengeinstituttet for, at det får sine penge igen, des mindre bør din rentesats kunne blive!

Men uanset hvilken rentesats, du forhandler dig til, kan du i mange tilfælde spare rentepenge ved at slå dine forskellige ind- og udlån sammen på en særlig kassekredit. På den måde låner du populært sagt din løbende opsparing og får dermed en anderledes høj rente på din løbende opsparing, end den du ellers ville have fået.

Lad os antage, at du og din ægtefælle eller samlever indsætter 10.000 kr. hver måned på en konto, som automatisk betaler jeres halvårlige terminer på boligen. På denne konto får I typisk 0,125% p.a. i rente. Og lad os samtidigt antage, at I tillige har et lån i jeres pengeinstitut, fx et billån på 60.000 kr., som I skal forrente med 9% p.a..

Slår I det hele sammen på en kassekredit, nedbringer I jeres billån med 10.000 kr. om måneden, så det står på 50.000 kr. pr. 1. februar, 40.000 kr. pr. 1. marts, 30.000 kr. pr. 1. april og så videre. Først ved terminsbetalingen når jeres gæld igen toppen - på omkring de 60.000 kr.

Fidusen ved denne ordning er, at I får samme rente på jeres opsparing, som I betaler på jeres eventuelle lån i pengeinstituttet. Fik I fx 0,25% på jeres budgetkonto og gav 8% p.a. for jeres billån, sparer i fremover forskellen - og det vil i dette eksempel sige 7,75% - ved at køre de to konti sammen på en særlig kassekredit.

Men besparelsen slår kun fuldt igennem, hvis I forhandler jer til en kassekredit, hvor I højest skal betale samme rente som på jeres hidtidige lån, og hvor I forhandler jer til, at der ikke skal betales løbende provision af jeres maksimale trækningsmulighed på kreditten.

Selv om I ikke har lån i jeres pengeinstitut, kan den omtalte kassekredit som oftest alligevel sikre jer en bedre forrentning af jeres løbende opsparing. Nemlig hvis I gør følgende:

1) Regn ud hvad der er det maksimale beløb, I kan have stående på jeres særlige betalingskonto.

2) Få en kassekredit med samme størrelse og benyt hele jeres trækningsret til at købe statsobligationer, fx med få års løbetid.

3) Benyt samtidig kassekreditten til at spare op til jeres terminer og andre løbende udgifter, for på den måde får I samme effektive rente af opsparingen som den, statsobligationerne giver.

I får økonomisk fordel af denne ordning, hvis I kan forhandle jer til en fornuftig rente - og ingen såkaldt provision - på kassekreditten. Men tag eventuelt en snak med jeres pengeinstitut - og regn selv lidt på jeres konkrete tal!

Skulle I ved siden af den løbende betalingskonto have en fast opsparing og ingen gæld i jeres pengeinstitut, kan I sandsynligvis med fordel anbringe jeres opsparing hos staten. Og det kan I eventuelt læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nummer 672.