615 Arveforskud

I stedet for en gave med en værdi på op til 74.100 kr. om året, kan du i år 2024 forære dine børn et kontant og afgiftsfrit arveforskud på op til 74.100 kr. om året. Denne mulighed kan du med fordel benytte, hvis du fx kun giver et af flere børn penge og ønsker, at de alle i sidste ende får lige meget.

Kredsen af personer, du kan give afgiftsfri arveforskud til, er den samme som ved de afgiftsfri pengegaver, og den kan du læse mere om i emne nr. 611, men de pågældende skal være dine arvinger. Du kan f. eks. ikke give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn lever, medmindre dine børnebørn i et testamente er indsat til at arve dig.

Yder du arveforskud til andre, f. eks. din søster eller niece,  skal modtageren betale indkomstskat på op til 52,07% + kirkeskat af arveforskudsbeløbet, og der gælder ingen bundfradrag i denne forbindelse.

I stedet for et gavebrev skal du benytte en arveforskudskontrakt, og dette dokument kan du læse mere om i emne nummer 2641.

Hvis du har lyst til at glæde dine børn, børnebørn o.s.v. med langt større beløb end de 74.100 kr., du afgiftsfrit kan give hver af dem en gang hvert år, bør du overveje to muligheder.

Nemlig:

1) Om du med fordel bør gøre det i form af et rentefrit familielån på særlige vilkår, og krydre dette lån med årlige afgiftsfri gaver - sådan mere spontant hen ad vejen. Du kan jo altid blive gavmild og vælge at eftergive årlige afdrag på op til 74.100 kr.

2) Eller om du med større fordel bør gøre det i form af et rentefrit lån kombineret med afgiftsfri arveforskud.

Arveforskud kan have en fordel i forhold til gaver, hvis du har flere livsarvinger. Nemlig at arveforskuddet sluttelig medfører en mere retfærdig fordeling, for det kommer til at fragå i den arv, vedkommende engang får efter dig. Har du fx tre børn, hvoraf du yder det ene arveforskud på 70.000 kr., men intet til de to andre, bliver de 70.000 kr. regnet med, når du dør. Efterlader du dig fx 200.000 kr., vil barnet, der fik arveforskuddet, kun komme til at arve 20.000 kr., mens de to andre arver hver 90.000 kr. Men da barnet i forvejen havde modtaget 70.000 kr., ender alle tre børn med at have modtaget nøjagtigt det samme, dvs. 90.000 kr. til hver af dem. Havde du i stedet foræret det pågældende barn de 70.000 kr. som en gave, ville de 200.000 kr. være faldet i arv med en tredjedel, dvs. knap 67.000 kr. - til hver, og på den måde havde det ene barn fået mere end dobbelt så meget som sine to søskende.

Giver du arveforskud eller gaver til dine børn og børnebørn, risikerede du indtil d. 01.01.2001 nogle negative økonomiske konsekvenser, hvad angår dine pensionsmæssige ydelser. Efter lov om social pension betragtedes sådanne arveforskud nemlig som en frivillig forringelse ved bortgivelse og lignende, og derfor fortsætter de sociale myndigheder med at beregne en fiktiv indtægt på 8% p.a. af de penge, du har givet væk, i de følgende ti år. Eller sagt på anden vis, så risikerede du i en 10-årig periode at blive straffet for din gavmildhed!

Det risikerer du derimod ikke, hvis du i stedet for et arveforskud ud over den afgiftsfri grænse yder dine børn, børnebørn o.s.v. et såkaldt rentefrit familielån og bliver spontant gavmild de kommende år - og eftergiver gælden gradvist.

Ønsker du at vide mere om, hvordan du kombinerer rentefri familielån med afgiftsfri gaver eller afgiftsfri arveforskud, skal du læse emne nr. 616.

Arveforskud over det afgiftsfri bundbeløb skal senest d. 1. maj det følgende år indberettes til den lokale told- og skatteregion, hvor du gratis kan få udleveret et særligt indberetningsskema. Er arveforskuddet ydet til dine børn og børnebørn, udgør gaveafgiften 15% af det overskydende beløb ud over bundfradraget på 74.100 kr. (2024)

Du er i din gode ret til at bestemme, at et arveforskud - fx i form af penge, værdipapirer, eftergivelse af gæld eller løsøregenstande - skal være modtagerens delingsformue, skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændige særeje.

Som et led i denne service har vi udformet en arveforskudskontrakt med mere nøjagtig information om, hvordan du skal forholde dig i forhold til det offentlige. Tillige kan du i dokumentet opstille særlige betingelser for arveforskuddet, fx at det skal tilhøre modtageren som kombinationssæreje.

Ønsker du at vide mere om denne arveforskudskontrakt, kan du læse emne nr. 2641.