614 For de særligt gavmilde

Hvis du har lyst til at glæde dine børn, børnebørn, oldebørn eller tipoldebørn med gaver, har du rige muligheder for at gøre det. Og vel at mærke uden gaverne udløser skat, gaveafgift eller får indflydelse på dine eventuelle pensionsmæssige ydelser.

Du kan årligt forære hvert af dine børn, børnebørn osv. en gave med en værdi på op til 74.100 kr. i 2024.

Det samme kan barnets anden forældre, og hvis I fx er gift, betyder det, at I tilsammen kan forære hvert af jeres børn og hvert af jeres børnebørn årlige afgiftsfri gaver for 148.200 kr. i 2024. Dette gælder, uanset om I har formuefællesskab eller særeje i ægteskabet.

Hvis kun den ene af jer står som ejer af opsparing m.v., skal I have flyttet penge til den anden af jer, før I begge har midler til at være gavmilde. Men det er ikke det store problem, for som ægtefæller kan I frit - og vel at mærke afgiftsfrit - give hinanden gaver. Dette kræver ikke længere oprettelse af en gaveægtepagt. Der skal blot oprettes et gavebrev mellem ægtefæller. Et sådant dokument kan I læse mere om i emne nr. 2551.

Ønsker du og din kone fx at være gavmilde over for jeres to børn og fire børnebørn, kan I årligt forære gaver for 858.000 kr. til dem til sammen, uden gaverne får negative skatte- eller afgiftsmæssige  konsekvenser af nogen slags! Skulle I ønske at være endnu mere gavmilde, kan I ved siden af de årlige, afgiftsfri gaver give de omtalte slægtninge en indirekte gave. Nemlig ved at yde jeres børn, børnebørn eller andre slægtninge rentefri familielån, blot det gøres på den rigtige måde. Og det kan I eventuelt læse mere om i emne nummer 616.

Hvis du i 2024 yder dine børn eller børnebørn gaver på et større beløb end bundfradraget, skal der senest d. 01.05.2025 betales en gaveafgift 15% af det overskydende beløb. Du skal da udfylde og indsende en gaveanmeldelse på en særlig blanket (blanket 07.016) til SKAT og betale gaveafgiften samtidig med indsendelsen af anmeldelsesblanketten. Det er uden betydning, om du tidligere har ydet dine børn eller børnebørn gaver. Gaveafgiften er nemlig nu en proportional afgift på 15% - uanset gavens størrelse.

Husk at der kan spares pæne beløb i gaveafgift ved at yde gaverne som nettogaver, således at giverne betaler gaveafgiften. Du kan selv beregne besparelsen på vort program til beregning af gaveafgift og nettogaver.