583 Overførsel eller ændring af forældremyndighed

Har den ene af jer efter separation eller skilsmisse fået forældremyndigheden alene, kan forældremyndigheden i de følgende 3 tilfælde overføres til den anden.

  1. Det kan for det første altid ske ved en aftale mellem jer, som skal anmeldes til Familieretshuset. I kan enten aftale, at forældremyndigheden skal overføres til den anden af jer alene, eller at der i fremtiden skal være fælles forældremyndighed. 

  2. For det andet kan der ved dom ske overførsel af forældremyndigheden til den anden alene eller således, at I får fælles forældremyndighed. En ændring kan ske, hvis ændringen skønnes at være bedst for barnet.

  3. For det tredje kan forældremyndigheden overføres til den anden, hvis forældremyndighedsindehaveren dør. Afgørelsen herom træffes af Familieretshuset. Hvis den efterlevende anmoder om at få forældremyndigheden, imødekommes ansøgningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod det. Den efterlevende har en fortrinsstilling, uanset at den afdøde i et såkaldt børnetestamente har tilkendegivet et andet ønske. Du kan læse mere om børnetestamenter på emne nr. 322.