576 Skævdeling i kortvarige ægteskaber

Hvis du ikke har oprettet særejeægtepagt, forinden du giftede dig, er hele din formue blevet omfattet af reglerne om formuefællesskab, og det betyder som udgangspunkt, at din formue skal ligedeles ved separation eller skilsmisse.

Du har dog ifølge ægtefællelovens § 33 en mulighed for at undgå at skulle ligedele hele din formue med din ægtefælle, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Du skal for det første have indbragt den væsentligste del af fællesboet - enten ved, at du ejede formuen ved ægteskabets indgåelse eller har erhvervet formuen under ægteskabet ved arv eller gave, som ikke er gjort til særeje.

  2. For det andet skal ligedeling være åbenbart urimelig, navnlig fordi ægteskabet har været kortvarigt og uden økonomisk fællesskab af betydning.

    Du kan normalt ikke regne med skævdeling, hvis ægteskabet - incl. et eventuelt forudgående samliv - har varet mere end 5 år.

  3. Skævdelingen finder normalt sted på den måde, at skifteretten bestemmer, at du forlods kan udtage en skønsmæssigt fastsat andel af din nettoformue, f.eks. halvdelen af din nettoformue. Resten af din nettoformue skal derefter ligedeles med din ægtefælle.

Hvis du ved ægteskabets indgåelse indbringer en formue, der er betydeligt større end din ægtefælles, gør du klogt i at oprette en ægtepagt om rent eller delvist kombinationssæreje, inden I gifter jer. Det kan du læse mere om på emne nr. 514. Du kan på denne linies formularservice bestille en formular til en sådan ægtepagt, der ved en eventuel skilsmisse stiller dig betydeligt bedre end den netop gennemgåede regel i skifteloven. Du kan læse mere om denne ægtepagt på emne nr. 251.