423 Skattemæssige fordele og ulemper

Papirløse samlevere behandles skattemæssigt som to fuldstændigt selvstændige individer, og det medfører fordele, men især ulemper. Hvor der for en halv snes år siden kunne være store skattemæssige fordele ved at bo sammen uden at være gift, er der stort set ingen fordele tilbage i dag.

Kun på et område står du som papirløs samlever betydeligt bedre, end hvis du i stedet var gift. Nemlig i tilfælde af at din livsledsager oparbejder en større skattegæld, for skattevæsenet har ret til at foretage udlæg i den anden ægtefælles værdier - og herunder i ægtefællens eventuelle særeje. Skattevæsenet kan derimod ikke foretage udlæg i den anden papirløse samlevers værdier for en sådan skattegæld!

Men bortset fra denne udlægsret, vil der være en del situationer, hvor du og din samlever bør overveje at gifte jer, fordi I dermed vil få nogle skattemæssige fordele. Eller sagt helt direkte, så er der især 3 situationer, hvor I sparer skattepenge - netto kontant i hånden - ved at gifte jer. Nemlig følgende:
 

 1. Den første situation gælder de samlivsforhold, hvor den ene er uden indtægter eller har en meget ringe indtægt:
  Hvis du er uden indtægter, vil en vielsesattest bevirke, at din samlever sparer cirka 18.400 kr. i skat om året. Som ægtefælle får vedkommende automatisk overført det personfradrag, du ikke har kunnet bruge. En sådan overførsel sker ikke i de papirløse forhold.

 2. Den anden situation gælder de samlivsforhold, hvor den ene har skattemæssigt underskud - f. eks. i forbindelse med sin selvstændige virksomhed:
  Hvis du har negativ indkomst - for eksempel fordi din selvstændige virksomhed giver underskud - kan der være rigtig mange sparede skattekroner i et ægteskab. Din ægtefælle får nemlig automatisk overført hele underskuddet til et fradrag i sin indkomst, og det kan måske udløse et frikort til din ægtefælle. Underskuddet kan og skal overføres til din ægtefælle, selv om det er opstået, før I gifter jer, og selv om din ægtefælle ikke hæfter for din gæld. I denne situation - med et underskud fra en selvstændig virksomhed - vil vi anse det for at være direkte dumt at vælge det papirløse samliv i stedet for et ægteskab. Overførsel af underskud kan ikke ske til en papirløs samlever.
   
 3. Den tredje situation gælder især de mange unge, der køber bolig, og hvor den ene af dem ikke kan udnytte sit fradrag:
  Hvis du ønsker at købe en ejerlejlighed eller et hus sammen med din partner, men uden at du - eller eventuelt din partner - har mulighed for at udnytte det skattemæssige fradrag, bør I overveje et ægteskab. I et ægteskab får den anden af jer automatisk overført et sådant uudnyttet fradrag. Men det er der ingen mulighed for i det papirløse forhold.

Nu ved vi udmærket, at i mange tilfælde, hvor den ene samlever ikke har indtægt nok til et sådant fradrag, så sker der ofte det, at den anden køber boligen alene. En sådan løsning kan imidlertid vise sig at blive meget dyr - for den der ikke får sit navn på skødet - og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 435.

Selv om du og din samlever ikke umiddelbart kan få nogle af de omtalte skattefordele ved at gifte jer, bør I være opmærksomme på dem, hvis jeres indtægter senere ændrer sig. En ting er at leve papirløst sammen, noget ganske andet at skulle betale for det - for eksempel med 20.000 eller 30.000 ekstra skattekroner om året!