435 Ejerbolig

Da du og din papirløse samlever juridisk set betragtes som to økonomisk selvstændige individer, opstår der intet fælleseje, også kaldet sameje, om et hus eller en ejerlejlighed:

1) Som den ene af jer ejer i forvejen.

2) Som kun den ene af jer køber, dvs. betaler udbetalingen på og alene får sit navn på købsaftalen og skødet.


I begge de omtalte tilfælde kan den af jer, der står som ejer, frit beholde den faste ejendom og tvinge den anden af jer til at flytte - eventuelt med fogedrettens hjælp. Hverken huset eller husets friværdi bliver fælles!

De seneste mange år har der været ført mange retssager, hvor samlevere - og tankevækkende nok næsten kun kvinder - har følt sig snydt, fordi manden uden videre kunne udtage ejendommen og dermed få hele den opsparede friværdi. Men i ingen af sagerne siden 1980 har domstolene villet statuere, at der er opstået sameje, fx fordi den ene part havde lagt hele sin arbejdskraft i hjemmet/ejendommen, mens den anden part havde tjent pengene. Manden har i alle tilfælde kunnet beholde sin ejendom, også selv om kvinden løbende har bidraget til at betale driftsudgifterne på ejendommen.

Til gengæld har domstolene i en del sager givet samleveren et såkaldt kompensationsbeløb, men ud fra helt andre forudsætninger. Nemlig at den anden ellers ville have fået en slags berigelse på sin samlevers bekostning. Sådanne kompensationskrav kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 472.

På baggrund af den gældende retstilstand, hvor den formelle boligejer forbliver den reelle ejer, vil vi kraftigt anbefale dig - hvis du ikke er medejer af huset eller ejerlejligheden - at overveje, om du vil lade din samlever opspare og beholde hele friværdien?

Hvis du synes, det er helt fint, at din samlever han beholde ejendommen og den opsparede friværdi i tilfælde af en samlivsophævelse, skal du ikke foretage dig noget. Men mener du derimod, at den gældende retstilstand på dette område kan medføre oplagte urimeligheder for dig, bør du:

  1. Enten sørge for at blive medejer af huset eller lejligheden.

  2. Eller som det mindste sikre dig en rimelig opsigelsesfrist samt måske et aftalt kompensationsbeløb, der fastsættes til en andel af den friværdi, der opspares, mens I bor sammen.

Hvis du og din samlever kan blive enige om at eje huset eller ejerlejligheden i fællesskab - i lige eller skævt sameje - bliver I nødt til at gennemføre en egentlig ejendomshandel. Da dette er en ret så kompliceret affære, vil vi råde jer til at lade en advokat bistå jer hermed.

Skulle du af en eller anden fornuftig årsag - og det vil især sige af økonomiske grunde - anse det for bedst, at kun din samlever forbliver stående som ejer af ejendommen, bør du overveje at sikre dig på anden vis. Nemlig ved at I indgår en skriftlig aftale, hvor I fastsætter en opsigelsesfrist og eventuelt bestemmer, at du i tilfælde af et brud har krav på et eller andet antal procenter - fx 20, 30, 40 eller 50 procent - af friværdien i ejendommen, fordi du gennem kontante indskud og arbejde har bidraget til værditilvæksten. Men husk at datere og underskrive aftalen, som I begge bør have en kopi af.

Da de skattemæssige aspekter af en aftale om et kompensationsbeløb vil afhænge af flere ting - blandt andet jeres indbyrdes økonomi og samlivets længde - må sådanne aftaler nødvendigvis indgås ud fra jeres helt konkrete forhold.