414 Ti ulemper ved ikke at være gift

Hovedparten af alle samlevere i Danmark burde for længst have giftet sig, hvis samlivsformen skulle vælges ud fra en rent juridisk vurdering.

Udgangspunktet for de papirløse forhold er nemlig, at parterne må aftale sig til rette, hvis de vil sikre sig selv og hinanden - under samlivet, i tilfælde af opløsning af det og ved død.

Men parterne kan dog kun fjerne en del af de ulemper, som lovgivningen - eller rettere den manglende lovgivning - medfører for de papirløse par.

Når vi sammenligner med reglerne om ægtefæller, kan vi finde mange ulemper, som du og din livsledsager påfører jer ved at vælge et samliv uden en vielsesattest. Men her vil vi nøjes med de ti væsentligste. Nemlig:

  1. Du og din samlever får ikke formuefællesskab.
  2. Du og din samlever har ikke ret til at forsørge hinanden, og det kan skattemæssigt give jer problemer.
  3. Du og din samlever får ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, hvor mange år, I bor sammen.
  4. Du og din samlever skal mindst bo sammen i to år på en fælles adresse, før en eventuel boafgift kun bliver på 15% af nettoboet ud over 321.700 kr. (2023). Ægtefæller skal slet ikke betale boafgift.
  5. Du og din samlever får normalt ikke ret til ægtefællepension fra den andens eventuelle pensionsordninger.
  6. Du og din samlever anses normalt ikke for 'nærmeste pårørende' i den andens livs- og ulykkesforsikringer samt kapital- og ratepensionsordninger, hvis klausulen nærmeste pårørende er indsat før d. 01.01.2008.
  7. Du og din samlever kan ikke benytte de særlige overførselsregler i skattelovgivningen, fx hvad angår et uudnyttet underskud eller personfradrag.
  8. Du og din samlever kan ikke forære hinanden afgiftsfri gaver. Hvis I har boet sammen i 2 år, kan I dog give hinanden afgiftsfri gaver op til 71.500 kr. (2023), mens der skal betales gaveafgift på 15% af et overskydende beløb.
  9. Du og din samlever får ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo.
  10. Du og din samlever får ingen særlige skiftefordele, fx retten til altid at udtage indbo, penge og andet for i alt 870.000 kr. (2024)

En del af disse ti ulemper ved det papirløse forhold kan du og din samlever selv ændre på, men det forudsætter, at det, som I troede var et papirløst samliv, bliver ændret til et papirfyldt samliv. I bliver nemlig nødt til at indgå skriftlige aftaler med hinanden samt at oprette forskellige dokumenter.

Hvis du kunne tænke dig at få en del af dette sikkerhedsnet under dit - og dermed jeres - såkaldt papirløse forhold, kan du eventuelt bestille en 'Samlivspakke', og den kan du læse mere om på emne nr. 241 under denne linjes Formularservice. Men inden du bestiller de dokumenter, der gør et usikkert papirløst forhold til et trygt papirfyldt forhold, kan du med fordel læse emnerne under økonomi, dvs. 420-numrene, samt emnerne under arveret, dvs. 460-numrene.