411 Pas på !

Hvis du har valgt - eller vælger - at leve i et såkaldt papirløst ægteskab, må du ikke lade dig snyde af betegnelsen. Et samliv uden vielsesattest burde nemlig - ud fra en juridisk synsvinkel - hedde et papirfyldt samliv. For undlader du og din samlever at indgå skriftlige aftaler med hinanden samt at oprette forskellige dokumenter, vil I uvægerligt komme ud for skuffelser, uventede udgifter og oplagte uretfærdigheder senere i livet!

Mange tror, at lovgivningen vedrørende ægtefæller i et vist omfang gælder for samlevende, når de har boet sammen i et eller andet antal år. Men pas på, for det er en meget farlig misforståelse. Som udgangspunkt gælder det stik modsatte: Lovgivningens regler om ægtefæller finder ikke anvendelse - og det uanset, om I har levet papirløst sammen i 5, 10, 20 eller for den sags skyld i 100 år!

Mens lovgivningen automatisk forsyner ægtefæller med rettigheder og forpligtelser over for hinanden og giver dem et fintmasket juridisk sikkerhedsnet, tvinger den de papirløse samlevere til at sikre sig selv og hinanden.

Hvis du vælger det papirløse samliv, skal du blandt andet være klar over følgende:

  1. Du og din samlever får ingen arveret efter hinanden, medmindre I selv sørger for det.

  2. I får heller ingen fælles forældremyndighed over jeres eventuelle fælles børn, medmindre I selv sørger for det.

  3. I får heller ingen former for økonomisk fællesskab, medmindre I selv indgår aftaler om det.

  4. I får heller ingen særlige regler at gå frem efter i tilfælde af en opløsning af jeres samlivsforhold, medmindre I selv har aftalt sådanne regler.

Vi kunne fortsætte lang tid endnu med at nævne forskellige juridiske sikringer, som du og din samlever på ingen måde får automatisk. For som allerede understreget beskytter den danske lovgivning ægteskabet, mens den kun på meget få områder indeholder særregler for de stadig flere - pr. 01.01.2022 i alt 367.391 par eller ca. 26,4% af alle par - der har valgt et samliv uden en vielsesattest!

De juridiske konsekvenser af et såkaldt papirløst samliv bliver gennemgået på de forskellige emner. Men skulle der være noget, som du mangler svar på eller en uddybning af, kan du eventuelt skrive et spørgsmål i vor juridiske brevkasse.

Ligeledes kan du under denne linjes Formularservice bestille alle de nødvendige dokumenter til et trygt samliv. Enten som enkeltdokumenter med tilhørende vejledninger eller i form af en særlig Samlivspakke. Og det kan du læse mere om under i introduktionerne til dokumenterne, dvs. under emneoversigt nr. 240.

Inden du eventuelt går ind på de områder, du ønsker at vide mere om, vil vi anbefale dig at læse de følgende tre emner, dvs. emne nummer 412, 413 og 414. Her kan du nemlig finde ud af, om du vil få større økonomisk fordel ved at vælge et ægteskab frem for det såkaldt papirløse samliv.