412 Økonomiske konsekvenser af samliv

Inden du vælger at leve papirløst sammen med en anden, bør du gøre dig klart, om det får negative økonomiske konsekvenser for dig.

Og det gør denne samlivsform - i større eller mindre omfang - for to grupper. Nemlig:
 

  1. Pensionister - herunder førtidspensionister,
  2. Enlige, der modtager børnetilskud, boligydelse, boligsikring eller ægtefællebidrag.

1. Pensionister - herunder førtidspensionister,

Hvis du som pensionist indleder et nyt samlivsforhold, skal samleverens indkomst regnes med ved beregningen af pensionstillæg og personlige tillæg. Du bliver fra samlivets påbegyndelse sidestillet med en gift pensionist. Det anførte gælder ikke pensionister, der allerede levede i et samlivsforhold pr. d. 01.03.1999, medmindre de har indledt et nyt samlivsforhold efter d. 01.03.1999.

2. Enlige, der modtager børnetilskud, boligydelse, boligsikring eller ægtefællebidrag.

Hvis du tilhører den anden gruppe af enlige, er der især fire situationer, hvor du mister ydelser ved at involvere dig i et samlivsforhold. Det gælder:

  1. Såfremt du modtager ordinært og ekstra børnetilskud, for samlivet medfører, at disse udbetalinger stopper fra det næste kvartal.

  2. Såfremt du får tilskud til betaling af dine børns pladser i en daginstitution, for din samlevers indtægter kommer til at tælle med ved beregningen af disse ydelser.

  3. Såfremt du modtager boligsikring eller boligydelse som tilskud til din husleje, for din samlevers indtægt kommer til at tælle med ved beregningen af disse ydelser.

  4. Såfremt du modtager bidrag fra din tidligere ægtefælle, og dette bidrag skal fastsættes af Familieretshuset. I så fald medfører samlivet, at din tidligere ægtefælle vil kunne få Familieretshuset til at nedsætte dit bidrag til nul.

Men selv om et papirløst samliv skulle påføre dig nogle udgifter - i form af lavere pension, nulstillet ægtefællebidrag eller mistede sociale ydelser - kan det også give visse fordele. Og det kan du eventuelt læse mere om på det næste emne. Nemlig på emne nr. 413.

Det er vanskeligt at give en helt præcis beskrivelse af, hvornår du er enlig og hvornår du har en samlever. Den officielle definition på samlevende er "personer, der lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse. Det er endvidere en betingelse, at samlivet kan sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab."