355 Hvem skal have børneydelserne ?

Så længe du bor hjemme - dvs. sammen med den ene af eller begge dine forældre - kan du på ingen måde komme igennem med et krav om, at du skal have udbetalt de forskellige børneydelser helt eller delvist. Dine forældre har ret til at bruge pengene til familiens almindelige forsørgelse og underhold, og du har ingen som helst medbestemmelsesret på dette område.

Flytter du derimod hjemmefra, inden du bliver 18 år, kan du måske få det offentlige til at udbetale den særlige børnefamilieydelse til dig. Nemlig hvis socialforvaltningen skønner, det er bedst for dig, og du i større omfang forsørger dig selv. Ligeledes kan socialforvaltningen bestemme, at eventuelle børnetilskud skal udbetales direkte til dig i stedet for til din forælder. Men i begge situationer skal du anmode socialforvaltningen om at få udbetalt beløbene direkte under henvisning til, at du ikke længere bor hjemme, samt at du i stort omfang forsørger dig selv.

Til gengæld har du ingen mulighed for at få udbetalt de børnebidrag, som den ene af dine forældre eventuelt betaler til den anden, fordi den førstnævnte ikke har boet sammen med jer. Men i stedet kan du overveje at foreslå den betalende af dine forældre, at han - for det vil typisk være din far - skal anmode Familieretshuset om at få nulstillet bidraget under henvisning til, at din mor ikke længere deltager i din forsørgelse, dvs. hjælper dig økonomisk. Bliver børnebidraget nulstillet, kan den pågældende forælder i stedet betale dig et beløb, der svarer til mindst halvdelen af det hidtidige bidrag - for det har det alligevel hidtil kostet ham efter skat. Et sådan beløb (og langt mere til) kan forælderen afgiftsfrit give dig, idet hver af dine forældre afgiftsfrit må forære dig op til 67.100 kr. i 2020.

Ønsker du at kende de aktuelle beløb på de omtalte børneydelser, kan du læse emne nr. 339.