341 Skoletræt

Der er undervisningspligt i Danmark, og det betyder, at dine forældre skal sørge for, at du modtager undervisning fra den 1. august i det kalenderår, hvor du blev syv - og indtil du har fået regelmæssig undervisning i ni skoleår.

Dine forældre - eller eventuelt kun en af dem - kan suverænt bestemme, om du skal gå i folkeskolen, i en privat skole eller eventuelt have undervisning i dit hjem. Denne bestemmelsesret har den - eller de to - forældre, som har forældremyndigheden over dig.

Selv om du skulle ønske en anden slags skolegang, har du kun én mulighed. Nemlig at forsøge at tale dig til rette med dine forældre.

Ligeledes har du ingen juridisk indflydelse på, om du kan forlade skolen tidligere, hvis du føler dig skoletræt - og ikke har det ret godt med undervisningen og terperiet. Men i den situation kan dine forældre måske få dig fritaget for undervisning allerede efter syvende klasse - hvis du kan overbevise dem om, at det vil være det bedste for dig. Loven om folkeskolen siger det på følgende måde:

'Skolens leder kan efter forældrenes anmodning tillade, at en elev efter 7 års undervisning helt eller delvis opfylder undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste'.

Skulle du i stedet gå i en privat skole, skal dine forældre anmode kommunalbestyrelsen om, at du får tilladelse til at beskæftige dig med mere praktiske ting.

I begge situationer vil du udelukkende få en sådan tilladelse, hvis du rent faktisk er skoletræt og efter inspektørens eller kommunalbestyrelsens opfattelse vil få mere ud af at komme væk fra bøgernes verden. Dine forældre vil ikke komme igennem med deres anmodning, fx fordi de ønsker at få en ekstra indtægt i husholdningskassen.

Skulle du føle dig skoletræt - og gå i mindst syvende klasse - kan du gøre dine forældre opmærksomme på den omtalte mulighed. Men mener de noget andet, er det bare ærgerligt - for dig. Indtil du fylder 18 år, er det dine forældre, der træffer afgørelserne - og søger en eventuel fritagelse - vedrørende din skolegang.

Hvis du vil vide, hvad dine forældre kan bestemme vedrørende din videre uddannelse og valg af arbejde, kan du læse emne nummer 347.