347 Valg af arbejde eller uddannelse

Så længe du ikke er juridisk voksen, dvs. 18 år, har dine forældre ret til at træffe alle personlige valg på dine vegne. De kan fx lade dig indskrive i gymnasiet eller bestemme, at du skal ud at arbejde - og fastsætte hvilken type af arbejde, du skal have.

Denne bestemmelsesret udøver dine forældre i fællesskab, hvis de begge har del i forældremyndigheden over dig, og hvis kun den ene har forældremyndigheden, kan vedkommende suverænt træffe sådanne afgørelser på dine vegne.

Strengt juridisk skal dine forældre træffe afgørelserne med udgangspunkt i dine 'interesser og behov' - som loven siger. Men det er mere smukke ord end noget, du kan bruge, hvis du er uenig i dine forældres afgørelser. Du har nemlig ingen mulighed for at klage eller få offentlige institutioner til at hjælpe dig, såfremt du bliver sat i gang med en uddannelse eller et arbejde, du ikke har lyst til.

Derimod er dine forældre afskåret fra at forpligte dig skole- eller arbejdsmæssigt længere end til din 18-års fødselsdag. Og det kan du eventuelt læse mere om under emne nummer 361.