321 Hvem har forældremyndigheden ?

Som barn og ung kan du kun i meget begrænset omfang træffe afgørelser på egen hånd, for du står under forældremyndighed indtil du fylder 18 år og bliver juridisk voksen, dvs. personligt myndig.

I stedet overlader loven det til dine forældre - eller eventuelt kun den ene af dem - at træffe sådanne afgørelser på dine vegne. Men efterhånden som du bliver ældre udvides dine muligheder for selv at foretage visse valg eller indkøb, og det kan du læse mere om under de forskellige emner, fx 'Gaver til fri rådighed' og 'Mulighed for abort?'

Hvis dine forældre er gift med hinanden, bestemmer de lige meget i relation til din opdragelse og opvækst. Loven tvinger dem til at være - eller i hvert fald til at blive - enige om alle større beslutninger på dine vegne, og der er intet til hinder for, at de overlader stadig mere til dig. Men det er dine forældres valg, og du har ingen mulighed for at klage, såfremt de fx forbyder dig at have et eftermiddagsjob eller sætter dig i gang med en uddannelse, du ikke bryder dig om.

Hvis dine forældre derimod ikke er gift med hinanden, kan det være din mor - og vel at mærke din mor alene - der kan træffe alle afgørelser på dine vegne. Hun kan selvfølgelig vælge at gøre det i samråd med din far, men strengt juridisk vil din mor have bestemmelsesretten alene, hvis hun alene har forældremyndigheden over dig.

Dog kan dine ugifte forældre have fået fælles forældremyndighed, fordi de havde boet sammen "inden for de sidste 10 måneder før" din fødsel, eller de har indgået en aftale om at have fælles forældremyndighed, eller en domstol har bestemt, at de skal have fælles forældremyndighed. Hvis det er tilfældet, har de samme juridiske ret til at træffe afgørelser på dine vegne.

Ønsker du at vide mere om, hvad dine forældre - eller eventuelt kun din mor - mere generelt har ret til at bestemme på dine vegne i kraft af den såkaldte forældremyndighed, kan du læse emne nummer 323.

Men står du med en helt konkret overvejelse - fx at du føler dig skoletræt eller vil flytte hjemmefra - kan du forsøge at finde svaret i emnerne fra nummer 341 til 386.