Er min konkurrenceklausul gyldig?

Jeg har fået tilbudt et job som ejendomsmæglerassistent. I standardkontrakten står der, at jeg er en betroet medarbejder og derfor er omfattet af en konkurrenceklausul, der bevirker, at jeg ikke kan blive ansat hos en anden mægler indenfor en radius af 30 km. Mit job kommer primært til at bestå af fremvisninger og lidt sagsbehandling.

Er denne konkurrenceklausul juridisk gyldig ?

SVAR:

Konkurrenceklausulen er ifølge funktionærlovens § 18 kun gyldig, hvis du indtager en særligt betroet stilling. Der er ikke klar domspraksis specielt om mæglerassistenter. Det kan i allerhøjeste grad diskuteres, om du indtager en særligt betroet stilling, blot fordi du viser huse frem. Jo mere kundekontakt, du har og får, desto større er sandsynligheden for, at konkurrenceklausulen er gyldig og dermed bindende.

Det er desuden en betingelse, at der er oprettet en skriftlig kontrakt, hvorefter du har krav på en kompensation på mindst 50% af lønnen på fratrædelsestidspunktet i den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder. Kompensationen skal udbetales for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder. Hvis du modtager løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratræden, regnes fratrædelsen fra opsigelsesperiodens udløb. Denne nye regel gælder, kun hvis konkurrenceklausulen påtages efter d. 14.06.1999.

Du kan i givet fald jo også påberåbe dig aftalelovens § 38, hvorefter klausulen ikke er bindende for dig, hvis den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker din adgang til erhverv.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg