Gælder min konkurrenceklausul, når jeg er blevet fyret efter 1,5 måneds ansættelse?

I november blev jeg ansat ved et firma, der producerede hjemmesider. Jeg havde en tre-måneders prøveperiode. Efter 1½ måned blev jeg sagt op, med begrundelsen "utilstrækkelig omsætning samt samarbejdsvanskeligheder".

Jeg havde en konkurrenceklausul der sagde, at jeg ikke måtte arbejde med tilsvarende produkter inden for et år efter endt samarbejde. Gælder den også, når jeg blev fyret inden for prøveperioden??

SVAR:

Efter aftalelovens § 38 kan en konkurrenceklausul kun gøres gældende, hvis du selv har givet "rimelig anledning" til opsigelsen.

Hvis arbejdsgiveren vil gøre din konkurrenceklausul gældende, må han derfor bevise, at du nærmest bevidst leverede en utilstrækkelig omsætning, og at du var skyld i samarbejdsvanskelighederne.

Når det samtidig tages i betragtning, at du kun nåede at være ansat 1½ måned før opsigelsen, vil jeg anse det for usandsynligt, at konkurrenceklausulen skulle kunne gøres gældende i dit tilfælde.

Med venlig hilsen

Steen Marslew

Advodan, Holbæk