Kan renterne trækkes fra?

Min kone har før været gift. I forbindelse med at hun gik ud af det ægteskab, gik deres hus på tvangsauktion. Da jeg er ved at omlægge lånene i mit hus ved BRF Kredit, og har fået tilsagn om, at provenuet ved omlægningen helt vil kunne dække min hustru's andel af gælden, ønsker jeg at vide, om jeg/hun kan fratrække den del af gælden, der udgør renter fra tvangsauktionen og frem til i dag.

 SVAR:

Jeg håber, at du er fuldt på det rene med, at du ikke hæfter for din hustrus gæld, og at du derfor som udgangspunkt ikke har pligt til at betale hendes gamle gæld fra det tidligere ægteskab.

Du skal også være opmærksom på, at renter forældes på 5 år fra forfaldstid, og at en del af renterne derfor muligvis allerede er forældede

Du bør også sikre dig, at din hustru ved betalingen bliver frigjort for sin samlede hæftelse. Hun hæfter formentlig solidarisk for gælden sammen med sin forhenværende ægtefælle.

Hvis din hustru betaler forfaldne renter, som hun havde pligt til at betale, må hun efter de givne oplysninger kunne få fradrag for de betalte renter. Jeg forudsætter naturligvis, at renter ikke er trukket fra tidligere.

Du kan læse mere om fradrag for renter på emne nr. 934.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg