Mangler ved brugt sejlbåd

Jeg har købt en 22 år gammel sejlbåd gennem en bådmægler.

Hvis der er nogle ting, som jeg nu ikke er helt tilfredse med, - hvor står jeg da i forhold til købeloven ?.

Der blev brugt en standardformular med henvisning til bilag. Bilaget var 'reklame/datablad' for båden

Med venlig hilsen

Thomas Z.
 

Svar

På baggrund af de få oplysninger kan jeg desværre ikke give dig et helt konkret svar.

Det er helt afgørende, om båden lider af mangler i købelovens forstand, dvs. at den er af ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen skulle være.

Hvis der foreligger mangler, kan du ifølge købeloven kræve manglerne afhjulpet, og du kan eventuelt hæve handelen, hvis manglerne er væsentlige.

Det er vigtigt , at du reklamerer skriftligt hurtigst muligt, efter at du har konstaeret manglerne, da du i modsat fald kan risikere at miste dine mangelsbeføjelser.

Der skal normalt meget til, før du kan komme igennem med mangelsbeføjelser ved købet af en 22 år gammel båd, og vi går ud fra, at båden er købt som beset og uden form for garanti.

Det vil gavne dine muligheder, hvis du kan bevise, at sælgerne har haft kendskab til manglerne og har fortiet disse i forbindelse med købet.

Det er vigtigt, at du reklamerer over for sælger hurtigst muligt, og vil råde dig til at reklamere skriftligt i anbefalet brev.

Hvis du gratis vil have en advokats vurdering af dine muligheder for at rejse en mangelssag, kan vi råde dig til at rette henvendelse til den lokale advokatvagt. Husk at medbringe alle relevante papirer. Du kan på denne linie læse mere om advokatvagterne på emne nr. 162.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg