162 Advokatvagten

1. Hvor findes der gratis advokatvagter?

Der er over 85 advokatvagter her i landet, dvs. i de fleste større byer. 

Du kan på dette link finde en oversigt over landets advokatvagter med angivelse af åbningstiden

2. Hvad er advokatvagten?

Som navnet siger kan du i advokatvagten komme til at tale med en praktiserende advokat om dit konkrete problem. Du får normalt ikke at vide, hvad advokaten hedder, og omvendt kan du få svar på dine spørgsmål uden at opgive dit navn.

Advokatvagten yder gratis rådgivning til alle - uanset deres indtægtsforhold. I modsætning til andre former for retshjælp er det i denne sammenhæng ligegyldigt, hvad du tjener. Der er hvert år over 20.000 mennesker, som tager mod dette tilbud om gratis hjælp. I knap 60 pct. af sagerne får borgerne løst deres problem på stedet.

Der gælder heller ingen specielle begrænsninger vedrørende de typer af sager og spørgsmål, som du kan få råd om i advokatvagten. Det har dog vist sig, at langt de fleste spørgsmål vedrører de juridiske problemer, som opstår i hverdagen for almindelige privatpersoner, dvs. de samme emner, som vi behandler på denne service.

Du skal møde op personligt, og du kan hverken få rådgivning pr. telefon eller pr. brev. Du skal huske at medbringe alle dokumenter, som har noget med sagen at gøre. Dermed får advokaten det bedste grundlag for at tage stilling til netop din sag.

Advokatvagten yder kun mundtlig rådgivning. Du kan ikke få hjælp til at udfærdige klager eller ansøgninger, f. eks. om fri proces - således som i den gratis retshjælp. Du kan heller ikke få hjælp til at udfærdige dokumenter, men du kan få et råd om, hvorvidt du bør oprette nogle bestemte dokumenter, f. eks. en lejekontrakt, en samlivskontrakt, et gensidigt testamente o.s.v. Hvis du mener, at du selv kan overskue konsekvenserne af et sådant dokument og selv vil stå for det praktiske i forbindelse med oprettelsen, kan du eventuelt bestille det ønskede dokument på vor formularservice.  

Du vil i advokatvagten altid kunne få et råd om, hvad du bør foretage dig her og nu i en bestemt sag. Advokaten vil kunne fortælle dig, om du bør gå videre med sagen eller opgive den. Advokaten vil også kunne henvise dig til anden form for juridisk hjælp som f. eks. retshjælp ved advokat, som du kan læse mere om på emne nr. 163, eller fri proces, som du kan læse mere om på emne nr. 164.

Du kan som nævnt i advokatvagten få en vurdering af, om der er så meget kød på din sag, at du bør søge egentlig advokatbistand, og du vil eventuelt kunne få at vide, hvilke advokater du bør rette henvendelse til. F. eks. er der i de fleste byer nogle bestemte advokater, som beskæftiger sig med de mange gældssaneringssager, og via advokatvagten vil du kunne blive henvist til en af disse advokater.