Har datter, som er bortadopteret i 1946, arveret efter sin moder?

Det drejer sig om en pige, der er født i 1946. Hun blev straks efter fødslen bortadopteret, og er nu Australsk statsborger.

Moderen bliver senere gift, men ikke med den biologiske far, og får i ægteskabet 3 børn.

Den bortadopterede datter tager i ca. 1999 kontakt med moderen og hendes familie, kontakten bliver derefter opretholdt, via brevveksling.

I feb.2003 dør moderen, og så vidt vi ved bliver datteren ikke omtalt i skifteretten. Ægtefællen bliver siddende i uskiftet bo. Datteren bliver underrettet om dødsfaldet og kontakten til familien fortsætter.

I nov. 2008 dør ægtefællen (de 3 børns far).

Vi er nu i tvivl om hun skulle have arvet efter moderens dødsfald, og hvad gør vi nu ?

Svar:

Datteren har bevaret sin arveret efter sin moder, da adoptionen er sket før d. 01.01.1957, medmindre adoptionen efter denne dato er tillagt nye retsvirkninger. Det kan du læse mere om på emne nr. 834.

Datteren skulle som særbarn have samtykket i uskiftet bo, men den omstændighed, at dette ikke skete, får efter min vurdering ingen betydning på det skifte, som nu skal finde sted.

Datteren bør kontakte skifteretten snarest og meddele, at hun er arving i boet efter sin biologiske moder. Hvis der ikke er oprettet testamente, skal halvdelen af det uskiftede bo deles mellem moderens 4 børn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg